Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne 1300-Inf4RSPiW-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 21
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Barzykowski (red.): Współczesna metrologia - wybrane zagadnienia, WNT 2004, rozdz.
2. W. Winiecki: "Organizacja Komputerowych Systemów Pomiarowych", OWPW 2006.
3. T. Pavlidis, „Grafika i przetwarzanie obrazów. Algorytmy, (Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania), WNT, Warszawa 1987.
4. R. Tadeusiewicz, Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warsza-wa 1992.
5. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl
6. Materiały internetowe Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Po-znańskiej – http://www.ikb.poznan.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, instrukcje do zajęć,
Literatura:

1. W. Tlaga, W. Winiecki, Systemy pomiarowe, w „Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane”, WNT 2004

2. W. Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKiŁ, 2006

3. T. Ulm, Structural Health Monitoring (SHM) A new interdisciplinary appro-ach to damage detection in mechanical structures, Pomiary Automatyka Kon-trola, nr 55 (9), ss. 703 – 706, 2009 (wersja w formacie pdf dostępna na stro-nie internetowej czasopisma - http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=1344)

4. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl

5. R. Tadeusiewicz, Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997, (książka w formacie pdf dostępna pod adresem http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/index.php

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3, U4

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawozdań z wykonanych projektów i/lub ze sprawdzia-nów

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych, zasady bezpieczeństwa (BHP), określenie wymagań do za-liczenia przedmiotu, omówienie planu ćwiczeń.

2. Ćwiczenia z podstawowych zagadnień analizy i przetwarzania sygnałów i obrazów (ćwiczenia labo-ratoryjne z wykorzystaniem pakietu Matlab uzupełnionego o Signal Processing Toolbox oraz Imane Processing Toolbox),

• Podstawowe metody przetwarzania sygnałów,

• Operacje punktowe i kontekstowe na obrazach. Operacje arytmetyczne liniowe i nieliniowe. hi-stogram obrazu,

• Filtracja liniowa i nieliniowa w dziedzinie przestrzennej oraz w dziedzinie częstotliwości,

• Segmentacja obrazu, podstawowe metody detekcji krawędzi, pomiaru obiektów i ich kształtu.

3. Ćwiczenia z podstawowych zagadnień programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych w środowisku Labview,

4. Zapoznanie z tradycyjnymi i wirtualnymi systemami pomiarowymi (czujniki, interfejsy, karty po-miarowe i inne),

5. Ćwiczenia z rozproszonymi systemami pomiarowo-wizyjnymi,

• Rozproszony system monitoringu warunków klimatycznych np. temperatury, wilgotności z wykorzystaniem platformy Arduino.

• Monitorowanie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem zestawu tensometrów elektrooporowych.

• Rozproszony laboratoryjny system wizyjny. Realizacja przykładowego rozproszonego sys-temu wizyjnego opartego na kamerach internetowych do monitoringu obiektu w czasie rze-czywistym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 16:15, sala 015 (PS)
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 13:30, sala 015 (PS)
Radosław Drelich, Michał Pakuła 9/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:45, sala 015 (PS)
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 10:15 - 11:45, sala 015 (PS)
Radosław Drelich, Michał Pakuła 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.