Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne 1300-Inf4RSPiW-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. C. Frąc, O sygnałach bez całek, Radmor, 2012,
2. J. Barzykowski (red.): Współczesna metrologia - wybrane zagadnienia, WNT 2004, rozdz. 7: W. Tlaga, W. Winiecki "Systemy Pomiarowe".
3. W. Winiecki: "Organizacja Komputerowych Systemów Pomiarowych", OWPW 2006.
4. T. Pavlidis, „Grafika i przetwarzanie obrazów. Algorytmy”, (Seria: Biblioteka Inzy-nierii Oprogramowania), WNT, Warszawa 1987.
5. R. Tadeusiewicz, Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa 1992.
6. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. W. Tlaga, W. Winiecki, Systemy pomiarowe, „Współczesna metrologia. Zagadnie-nia wybrane”, WNT 2004,

2. W. Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKiŁ, 2006,

3. T. Ulm, Structural Health Monitoring (SHM) A new interdisciplinary approach to damage detection in mechanical structures, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 55 (9), ss. 703 – 706, 2009 (wersja w formacie pdf dostępna na stronie internetowej czasopisma - http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=1344)

4. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl

5. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997, (książka w formacie pdf dostępna pod adresem http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/index.php

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, K1

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

Zakres tematów:

• Wstęp. Klasyfikacja systemów pomiarowych, pomiarowo-kontrolnych i wizyjnych; Podstawowe struktury rozproszonych systemów pomiarowych (RSP);

• Elementy przetwarzania, akwizycji i kondycjonowania sygnałów;

• Sensory pomiarowe, układy wielosensoryczne, sieci sensoryczne;

• Pomiarowe przyrządy autonomiczne i modułowe, karty generowania i akwizycji sygnałów, multipleksery, interfejsy pomiarowe;

• Przetwarzanie sygnałów, analiza i rozpoznawanie obrazów; zadania systemu wizyjnego, lokalizacja i rozpo-znawanie obiektów;

• Modele komunikacji RSP; Przewodowe RSP (wydłużacze, magistrale, modemy, sieci komputerowe); Bez-przewodowe RSP (łącza na promieniowanie podczerwone, Bluetooth, sieci WLAN, radiomodemy, telefonia komórkowa GSM, telefonia ruchoma UMCS);

• Zasady funkcjonowania sieciowych systemów pomiarowych (SSP); Architektura SSP; Metody realizacji SSP (zintegrowane środowiska, internetowe technologie); Technologie komunikacyjne w SSP (TCP/IP, Ac-tiveX, DDE, DDE w sieci, DataSocket, UDP, inne);

• Rozproszone systemy pomiarowe, wizyjne w monitorowaniu, kontroli jakości, sterowaniu zautomatyzowa-nych linii produkcyjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 18:00, sala 202
Radosław Drelich, Michał Pakuła 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.