Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1300-Inf4SD-NP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: 1. Kukiełka Leon: Podstawy badań inżynierskich, Warszawa 2002.
2. McQuarrie D. A. Matematyka dla przyrodników i inżynierów. Tom 3. – Warszawa: WN PWN, 1998.
3. Jaworski B. M., Dietłaf A. A. Fizyka. Poradnik encyklopedyczny. – Warszawa: WN PWN, 1998.
4. Bronsztejn I. N., Siemienddiajew K. A. Matematyka. Poradnik encyklopedyczny. – Warszawa: WN PWN, 1998.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Materiały w formie elektronicznej jest udostępniana studentom. Indywidualizacja nauczania jest realizowana podczas kontaktów internetowych oraz konsultacji.
Literatura:

1. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004.

2. Korczyński M. Metodyka eksperymentu. – Warszawa: WNT, 2006..

Efekty uczenia się:

w1, U1, U2, U3, U4, U5

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja postępów realizacji pracy inżynierskiej, zatwierdzenie pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

1.Zagadnienia organizacji zajęć dydaktycznych oraz metody i kryteria oceny studentów. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Cel i zakres przedmiotu. Oczekiwane efekty kształcenia: wiedza i umiejętności. Ogólne wymagania do pracy magisterskiej i podstawowe wytyczne.

2.Wymagania do: tytułu pracy, wstępu, zawartości poszczególnych rozdziałów, podsumowania, streszczenia i bibliografii.

3.Metodyka eksperymentu: planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów.

4.Klasyfikacja niepewności w pomiarach bezpośrednich. Ocena niepewności metodą typu A. Rodzaje średnich. Odchylenie standardowe i wariancja dla próby i populacji. Odchylenie standardowe średniej. Ocena niepewności metodą typu B. Niepewność wzorcowania, eksperymentatora i literaturowa. Łączna niepewność z uwzględnieniem niepewności typu A i B. Obliczanie całkowitej niepewności, zaokrąglenie i zapis wyników.

5.Obliczanie średnich i odchyleń standartowych dla pomiarów pośrednich w przypadku dwóch niezależnych wielkości. Uogólnienie na przypadek wielu niezależnych zmiennych.

6.Zmienne losowe skokowe i ciągłe, ich rozkłady i dystrybuanta. Podstawowe rodzaje rozkładów zmiennej losowej ciągłej, w tym rozkład normalny (Gaussa), i t-Studenta. Zasady estymacji przedziałowej. Przedział ufności. Przedział ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu.

Tematyka dostosowana do tematów realizowanych prac.

Kontynuacja realizacji pracy dyplomowej rozpoczęta na przedmiocie specjalnościowej pracowni dyplomowej.

W ramach seminarium główny nacisk kładziony jest na właściwe opracowanie wyników, redakcję treści pracy, przygotowanie do obrony.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 9:45, sala 112A (PS)
Krzysztof Tyburek 16/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 9:45, sala 106 (PS)
Izabela Rojek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.