Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf4SPD-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dobierana w zależności od tematu pracy i projektów.


Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody proseminaryjne
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: Materiały w formie elektronicznej jest udostępniana studentom. Indywidualizacja nauczania jest realizowana podczas kontaktów internetowych oraz konsultacji.
Literatura:

Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego pracę dyplomową / Tadeusz Kamiński, Teresa Szmigielska. Autor: Kamiński, Tadeusz (informacja naukowa). Warszawa : WSE-I, 2000.

Jak pisać prace dyplomowe : (wskazówki praktyczne) / Krystyna Kwaśniewska. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji Autor: Kwaśniewska, Krystyna (1928- ). Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2005.

Źródła dostosowane do tematyki danej pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie/wygłoszenie referatów z zakresu treści programowych realizowanych podczas zajęć.

Zakres tematów:

1.Zagadnienia organizacji zajęć dydaktycznych oraz metody i kryteria oceny studentów. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Cel i zakres przedmiotu. Oczekiwane efekty kształcenia: wiedza i umiejętności. Ogólne wymagania do pracy dyplomowej i podstawowe wytyczne.

2.Technika pisania i realizacji części praktycznej pracy dyplomowej. Formułowania tematu pracy. Sposoby poszukiwania literatury i źródeł danych do pracy. Napisanie wstępu.

3. Omówienie projektów należących do prac oraz wskazanie minimalnego zakresu pracy inżynierskiej w wymiarze dokumentacyjni kodu (diagram przypadków użyci, model związków encji, diagram klas (modelu danych) )

4. Sformułowanie tematów i wstępnych planów prac, określenie harmonogramu realizacji pracy

5. Omówienie zasad poszukiwania źródeł pomocnych przy formułowaniu pracy i sposobów ich wykorzystania,

6. Omówienie wymogów odnośnie formy i treści pracy dyplomowej, analiza przykładów,

7. Prezentacje postępów w realizacji projektów,

8. Dyskusja koncepcji prac i zrealizowanych jej fragmentów,

9. Prezentacja fragmentów części praktycznej pracy i/lub rozdziałów pracy wraz z ich przyjęciem i zaakceptowaniem.

Tematyka poszczególnych prac dyplomowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:10 - 10:45, sala 112A (PS)
Krzysztof Tyburek 16/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:10 - 10:45, sala 106 (PS)
Izabela Rojek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.