Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechatroniczne systemy sensoryczne 1300-Mt3MSS-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. B. Heimann, W. Gerth, K. Popp, Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady, PWN 2001
2. J. G. Webster, Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, CRC Press 1998
3. C. T. Kilian, Modern Control Technology, Delmar 2000
4. J. Honczarenko, Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, WNT 2004
5. Materiały firm: Omron, Wobit , PCB Piezotronics , National Instruments, Texas Instruments, Maxim

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, praca samodzielna
Literatura:

1. A. Gajek, Z. Juda, Czujniki, WKiŁ 2009

2. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Metrologia elektryczna,WNT 1994

Efekty uczenia się:

U1. Potrafi dobrać odpowiedni czujnik do danego zastosowania. (K_U11)

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, not katalogowych i innych źródeł niezbędne do budowy systemu sensorycznego. (K_U06, K_U11, K_U29)

U3. Ma umiejętność czytania oraz rysowania schematów elektrycznych i elektronicznych prostych układów sensorycznych. (K_U11)

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawdzianów i/lub sprawozdań z wykonanych ćwiczeń

Zakres tematów:

Czujniki fotoelektryczne – wyznaczenie charakterystyk, sprzęg z modułami sygnalizacyjno-wykonawczymi. Czujniki indukcyjne PNP NC – wyznaczenie charakterystyk, sprzęg z modułami sygnalizacyjno-wykonawczymi. Czujniki pojemnościowe NPN NO – wyznaczenie charakterystyk, sprzęg z modułami sygnalizacyjno-wykonawczymi. Czujniki położenia kątowego – kodowanie i dekodowanie pozycji. Czujniki tensometryczne siły. Czujniki temperatury, czujniki hallotronowe – sprzęg z układami mikroprocesorowymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Pakuła 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Pakuła 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.