Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe 1000-D11DMTC-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Stuart A., Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, Kraków, 2008, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- Gonciarz K., WebShows: sekrety wideo w Internecie;
- Deras Flynn, Tworzenie cyfrowego wideo, 2012, Wyd. Helion;
- K. Reisz, G. Millar, T. Dickinson, Technika montażu filmowego, Warszawa 2014;
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: laboratorium
Literatura:

- Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. historia, teoria, praktyka, Kraków 2009;

- L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006;

- P. Żabicki, Technologiczna codzienność. Internet- Bank-Telewizja. Warszawa 2007;

- M. Sikorski, Rozmowa z prof. Z. Baumanem o przyszłości mediów, „Znak” marzec (3) 2012;

- B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011;

- M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006;

- Levinson P. Nowe, nowe media, Kraków 2010;

- Stuart A., Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, Kraków, 2008, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego;

- M. Przedpełska-Bieniek, Sztuka dźwięku. Technika i realizacja, Warszawa 2017;

Efekty uczenia się:

Student:

W01

K_W04 – wie o nowych technologiach w analizowanych obszarach dotyczących technologii cyfrowych w mediach.

W02

K_W13 – ma wiedzę na temat sposobu właściwego wykorzystania Internetu,

- ma wiedzę na temat konieczności zmiany w budowaniu informacji medialnych.

U01

K_U04 – nabywa umiejętność weryfikowania informacji i krytycznego analizowania zjawisk i przemian zachodzących w mediach,

U02

K_U11 – potrafi w sposób profesjonalny i pogłębiony prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej.

K01

K_K04 – potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętych przez siebie i innych działań.

K02

K_K10 – kreatywnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Jest otwarty na nowe doświadczenia i ma wykształcone umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w świecie multimediów,

- terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Zaliczenie z oceną – kolaudacja, tj. ocena ciągła przygotowania do zajęć i aktywność w trakcie zajęć. Ocena samodzielnie przygotowanych prac oraz merytorycznych pomysłów i sprawności w posługiwaniu się odpowiednimi programami.

Na ocenę dostateczną – student realizuje efekty kształcenia przynajmniej w 51 proc.

Na ocenę dobrą – student realizuje efekty kształcenia przynajmniej w 75 proc., wykazując kreatywność i zaangażowanie w pracy nad powierzonymi zadaniami do wykonania.

Na ocenę bardzo dobrą – student realizuje efekty kształcenia w stu procentach, wykazując szczególną kreatywność i zaangażowanie w pracy nad powierzonymi zadaniami do wykonania.

Zakres tematów:

Treści prezentowane w ramach zajęć mają nie tylko kłaść nacisk na przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim na ukształtowanie umiejętności analitycznego postrzegania i oceny zjawisk dotyczących stosowania technologii cyfrowych w mediach.

- Student zapoznaje się z pracą współczesnych dziennikarzy, w kontekście przemian technologicznych.

- Student zapoznaje się z nowymi technologiami, tworzącymi nowe dziennikarstwo.

- Przygotowuje samodzielnie materiały opisujące zjawiska dotyczące przemian „Tekst i wizja wchodzą do radia, czyli radiowiec na ekran”.

- Nabywa umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi dziennikarskich adekwatnych do realizowanej formy multimedialnej .

- Uczy się jak należy przygotowywać materiały multimedialne. Wykonuje praktyczne ćwiczenia (blog, recenzja AV , wywiad, komentarz, reportaż, fotocast); realizuje proponowane i własne projekty oraz poznaje specyfikę dziennikarstwa multimedialnego.

- Zapoznanie z mediami cyfrowymi jako programowalnymi zbiorami danych.

- Omawianie podstawowych elementów warsztatu dziennikarza radia internetowego.

- Student zapoznaje się z organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych.

- Nabywa umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi dziennikarskich adekwatnych do realizowanej form multimedialnych.

- Omawianie kluczowych trendów rozwoju technologii oraz ich wpływ na wizualność cyfrową.

- Zdobywanie i przetwarzanie informacji za pomocą cyfrowych narzędzi

- Omawianie zjawisk dotyczących gwałtownej ewolucji nowych mediów.

- Zapoznanie z wirtualizacją systemów medialnych.

- Zapoznanie z technologia cyfrowa emisji programów radiowych.

- Zapoznanie z metodami selekcji, opracowaniem i konstruowaniem multimedialnego materiału. Interfejs nowych mediów.

- Kolaudacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 18 (PK)
Roman Pawlak 21/18 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala 18 (PK)
Roman Pawlak 20/18 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 18 (PK)
Roman Pawlak 21/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.