Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia mediów w Polsce i na świecie 1000-D23HMPŚ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Maryla Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005
Władysław Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, TAiWPN Universitas, Kraków 2005.
Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa: PWN 1976.
Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa: PWN 1976.
Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa: PWN 1980.
Prasa polska w latach 1939-1945, Warszawa: PWN 1980.
Historia kina, red. P. Kemp, Warszawa 2019.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

Tomasz Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001.

Zbigniew Bajka, Historia mediów, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2008.

D. Grzelewska, R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica, L. Piwońska-Pykało, Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.

R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, WAiP, Warszawa 2009.

Radosław Sajna, Europa multimedialna. Od ‘Acta Diurna’ do Europa.eu, Instytut Naukowo-Badawczy ‘Moveable’, Bydgoszcz 2011

Efekty uczenia się:

K_W04 - Student ma podstawową wiedzę na temat instytucji medialnych oraz ich wzajemnych powiązań,

K_W14 - ma wiedzę na temat historii mediów w Polsce i na świecie,

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska z dziedziny komunikowania społecznego,

K_K09 - potrafi myśleć i działać ze świadomością dziedzictwa

cywilizacyjnego i kulturowego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test

Zakres tematów:

Pierwotne formy komunikowania: mowa i pismo ręczne.

Wynalazek druku, historia książki i prasy.

Historia obrazu, grafiki i fotografii, w tym fotografii prasowej i komiksu.

Wynalazek telegrafu, telefonu i historia radia. Przemysł nagrań muzycznych.

Historia filmu, telewizji i wideo.

Zarys historii reklamy.

Historia komputeryzacji i Internetu.

Historia prasy, radia i telewizji w Polsce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:45, sala 10
Elżbieta Pokorzyńska 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.