Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XX wieku 1000-D23HP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: K.W. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej . Najważniejsze dokumenty 1912 styczeń-1924, Warszawa-Kraków 1924;
L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956, Lublin 2002;
Historia dyplomacji polskiej, tom IV, 1918-1939, Warszawa 1995.
Metody dydaktyczne - inne: Wykład
Literatura:

H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1983.

Wiek XX w źródłach, opr. M. Sobińska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998.

Wieka historia Polski, tom 9, C. Brzoza, Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918-1945), tom 10, A. L. Sowa, Od drugiej do trzeciej Rzeczpospolitej (1945-2001), Kraków.

Efekty uczenia się:

K_W17 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk humanistycznych (filozofii, filologii, kulturoznawstwa, historii) ich miejscu w systemie nauk oraz znaczenie dla kultury, w tym dla rozwoju mediów.

K_W18 Ma ogólną wiedzę o wybranych zagadnieniach z dziedziny filozofii, filologii, kulturoznawstwa, historii, potrzebnych do stworzenia systemu wiedzy istotnej dla pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej, specjalisty w zakresie public relations.

K-U17 Ma umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w świetle wiedzy filozoficznej, historycznej, kulturoznawczej, filologicznej.

K-K09 Potrafi myśleć i działać ze świadomością dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego kraju, Europy i świata

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawienie pracy pisemnej na zadany temat.

Zakres tematów:

"Orientacje" polityków polskich w czasie wybuchu I wojny światowej.

Przebieg wojny i polski czyn zbrojny.

Początki niepodległości.

Organizacja państwa.

Kryzys gospodarczy i sukcesy państwa i społeczeństwa.

Przygotowania do II wojny światowej.

Kampania wrześniowa, państwo podziemne i orientacje polityczne na czas powojenny.

Polska Rzeczpospolita Ludowa.

"Wiosna Solidarności" i stan wojenny.

Przełom 1989 r.

Straty i osiągnięcia po 1989 r. Trzecia Rzeczpospolita.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, sala 10
Zdzisław Kropidłowski 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.