Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja niewerbalna w reklamie 1000-D23KNwR-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dale G. Leathers, "Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania", Warszawa 2007;

Antoni Benedikt, "Mowa ciała", Wrocław 2002;

Philippe Turchet, "Mowa ciała. Zrozumieć człowieka po jego gestach", Warszawa 2006;

Patti Bellantoni, "Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie", Warszawa 2016;

Nono Dragović & Katarzyna Dragović, "Reżyseria filmu reklamowego", Warszawa 2012;

Eliza Williams, "How 30 Great Ads Were Made. From Idea to Campaign", London 2012.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja i analiza wybranych filmów (spotów) reklamowych
Literatura:

Radosław Sajna, "Kolory, zwierzęta, tańce... Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych (ujęcie globalne)", Chicago 2008 (książka dostępna także w wersji elektronicznej - darmowej, na stronie internetowej autora, pod adresem: http://radoslawsajna.info/ksiazki-books-libros);

Michał Makowski, "Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie", Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

W01 (K_W03) - student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie procesów komunikacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji niewerbalnej;

W02 (K_W08) - student ma podstawową wiedzę na temat reklamy, szczególnie dotyczącej zastosowania w niej komunikacji niewerbalnej;

U01 (K_U03) - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy zjawisk w obserwowanej i przeżywanej rzeczywistości - zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji niewerbalnej w reklamie;

K01 (K_K07) - student przewiduje społeczne oddziaływanie interpretowanych przekazów reklamowych i różnych skutków tegoż oddziaływania.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie aktywności w trakcie dyskusji na wykładach (1/3 oceny - maks. 3 punkty) oraz testu badającego wiedzę i kreatywność studentów (2/3 oceny - maks. 6 punktów).

Łącznie: 9 pkt. - ocena 5; 8 pkt. - ocena 4,5; 7 pkt. - ocena 4,0; 6 pkt. - ocena 3,5; 5 pkt. - ocena 3,0; mniej niż 5 pkt. - ocena 2.

Zakres tematów:

Komunikacja niewerbalna - definicja i grupy sygnałów komunikowania niewerbalnego;

komunikacja niewerbalna w reklamie statycznej a istota komunikacji niewerbalnej w reklamie audiowizualnej;

człowiek i dobór postaci w reklamie;

mowa ciała w reklamie audiowizualnej;

tło w reklamie audiowizualnej;

zastosowanie "przestrzeni" czasowej w reklamie audiowizualnej (odwołania historyczne i futurystyczne);

kolor w reklamie audiowizualnej;

wykorzystanie logotypów w reklamie audiowizualnej;

parajęzyk, muzyka i dźwięk w reklamie audiowizualnej;

łączenie sygnałów komunikacji niewerbalnej - produkcja filmów reklamowych;

prezentacja i analiza wybranych (wyróżniających się/nagradzanych) filmów reklamowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 13:30, sala 1.44
Radosław Sajna-Kunowsky 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Biblioteka Główna UKW
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.