Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja niewerbalna w reklamie 1000-D23KNwR-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dale G. Leathers, "Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania", Warszawa 2007;

Antoni Benedikt, "Mowa ciała", Wrocław 2002;

Philippe Turchet, "Mowa ciała. Zrozumieć człowieka po jego gestach", Warszawa 2006;

Patti Bellantoni, "Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie", Warszawa 2016;

Nono Dragović & Katarzyna Dragović, "Reżyseria filmu reklamowego", Warszawa 2012;

Eliza Williams, "How 30 Great Ads Were Made. From Idea to Campaign", London 2012.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: analiza materiałów audiowizualnych
Literatura:

Radosław Sajna, "Kolory, zwierzęta, tańce... Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych (ujęcie globalne)", Chicago 2008 (książka dostępna także w wersji elektronicznej - darmowej, na stronie internetowej autora, pod adresem: http://radoslawsajna.info/ksiazki-books-libros);

Michał Makowski, "Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie", Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

W01 (K_W03) - student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie procesów komunikacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji niewerbalnej;

W02 (K_W08) - student ma podstawową wiedzę na temat reklamy, szczególnie dotyczącej zastosowania w niej komunikacji niewerbalnej;

U01 (K_U03) - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy zjawisk w obserwowanej i przeżywanej rzeczywistości - zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji niewerbalnej w reklamie;

K01 (K_K07) - student przewiduje społeczne oddziaływanie interpretowanych przekazów reklamowych i różnych skutków tegoż oddziaływania.

Metody i kryteria oceniania:

praca analityczna zaprezentowana w formie pokazu multimedialnego (ok. 10-12 min):

- na ocenę dostateczną – poprawne wyodrębnienie relewantnych niewerbalnych komponentów reklam/y

- na ocenę dobrą – prawidłowe rozpoznanie zarówno głównych, jak i peryferyjnych niewerbalnych komponentów reklam/y, trafna interpretacja stopnia ich perswazyjności

- na ocenę bardzo dobrą – wyodrębnienie wszystkich niewerbalnych komponentów reklam w wybranej grupie produktowej/grupie tematycznej, prawidłowa interpretacja stopnia ich perswazyjności z uwzględnieniem zmiennych związanych z medium i odbiorcą

Zakres tematów:

1. Obrazowe źródła uzupełnień sensu w reklamowych grach semantycznych i scenariuszach deleksykalizacyjnych

2. Motywy i symbole kulturowe

3. Niewerbalna ekspresja emocji – bohater reklamy i jego zachowania

4. Muzyka w reklamie – dominanta i tło

5. Semantyka koloru w oddziaływaniu reklamowym

6. Ekotrendy w reklamie – inicjatywy ekologiczne, obrazy natury i zwierzęta

7. Oddziaływanie humorem

8. Rekwizyty autorytetu, celebrity endorsement – ambasador/twarz marki, problem dopasowania

9. Seksualność w reklamie – estetyka i etyka

10. Niezwykły outdoor – reklama ambientowa

11. Reklama a merchandising i product placement

12. Nowe tendencje w marketingu – AR i VR w reklamie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 11:45, sala 1.44
Wiesław Czechowski 12/12 szczegóły
2 każda środa, 11:50 - 12:35, sala 1.44
Wiesław Czechowski 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Biblioteka Główna UKW
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.