Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia osadnictwa 1500-G12GO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Kwiatek, J., T. Lijewski. 1998 Leksykon miast Polskich, W.
Maik W., Ponaratt R., 2006, Słynne miasta świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
Rajman, J., 2003, Geografia ludności i osadnictwa. Słownik terminologiczny. Kraków
Runge, A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, Chorzów
Roczniki statystyczne
www.bip.gov.pl
www.stat.gov.pl

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

Kełczewska-Zaleska, M. 1972 Geografia osadnictwa. W.

Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Maik, W. 1997 Podstawy geografii miast. UMK, Toruń,

Szymańska, D., 2008, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa

Szymańska, D., 2009, Geografia osadnictwa PWN, Warszawa

Wrona, J. (red.) 2006. Podstawy geografii ekonomicznej. W.,

Efekty uczenia się:

W01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych odpowiedzi/ ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Ocena uzależniona jest od realizacji przez studentów założonych efektów kształcenia, od poziomu, stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1. Przedmiot, zakres, metod badania geografii osadnictwa. Geografia osadnictwa, a inne nauki.

2. Wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na osadnictwo.

3. Osadnictwo wiejskie na świecie i w Polsce (pojęcia, typy jednostek, układy przestrzenne,funkcje).

4. Osadnictwo miejskie (pojęcia, kryteria identyfikacji i koncepcje powstania miast, funkcje miast, struktura przestrzenna miast).

5. Proces urbanizacji na świecie i w Polsce.

6.Zespoły osadnicze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 9
Iwona Józefowicz 6/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.