Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia osadnictwa 1500-G12GO-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Domański, R. 2000 Zasady geografii społeczno-ekonomicznej.
Kiełczewska-Zaleska, M. 1972 Geografia osadnictwa. W.
Kwiatek, J., T. Lijewski. 1998 Leksykon miast Polskich, W.
Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
Maik W., Ponaratt R., 2006, Słynne miasta świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
Rajman,J., 2003, Geografia ludności i osadnictwa. Słownik terminologiczny. Kraków
Runge, A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, Chorzów
Wrona, J.(red.) 2006, Podstawy geografii ekonomicznej,
Atlas historyczny wsi w Polsce

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Maik, W. 1997 Podstawy geografii miast. UMK, Toruń,

Szymańska, D., 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa

Szymańska, D., 2009, Geografia osadnictwa PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

W01, U01, U02, K01

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe, dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Ocena końcowa to średnia ocen z ćwiczeń cząstkowych.

Zakres tematów:

Analiza wiejskiej sieci osadniczej z wykorzystaniem źródeł kartograficznych

Analiza miejskiej sieci osadniczej z wykorzystaniem źródeł kartograficznych

Analiza struktury morfologicznej i funkcjonalno przestrzennej miast oraz ich fizjonomii, opracowanie kartograficzne

Analiza wybranych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni miejskiej (gentryfikacja, rewitalizacja, komercjalizacja, deindustrializacja itp.)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 24
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn 6/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.