Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna 1500-G12GP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Wendt J., 2001, Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Barbag J. 1987, Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa.
Rościszewski M., 1993, Współczesna geografia polityczna, IGiPZ PAN, Warszawa.
Bartosiewicz P., 2008, Geografia polityczna i geopolityka, WSMiKS, Chełm.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

Otok S. 2009, Geografia polityczna: geopolityka, ekopolityka, globalistyka, wyd. 10., PWN Warszawa.

Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne. Zasady oceniania sprawdzianu:

Procent prawidłowych odpowiedzi - ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest zaliczenie wszystkich założonych efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1. Metodologiczne problemy geografii politycznej (badania obszarów politycznych, badania nad państwem, współczesna geografia polityczna, rozwój polskiej geografii politycznej)

2. Gospodarczy podział świata (wyznaczanie poziomu rozwoju gospodarczego, klasyfikacja państw, przyczyny nierównomiernego rozwoju gospodarczego).

3. Państwo jako przedmiot badań geografii politycznej (geneza państwa, funkcje państwa, formy ustrojowe, formy rządów, formy prawno-terytorialne). Terytorium państwa (rozwój terytorium, wielkość, kształt). Granice państw (znaczenie, klasyfikacja, zmienność granic, liczba państw na świecie). Przestrzeń morska powietrzna i kosmiczna (podział polityczny mórz i oceanów, granice morskie, cieśniny i kanały o znaczeniu międzynarodowym, morskie strefy gospodarcze, podział polityczny przestrzeni powietrznej i kosmicznej – problem rozgraniczenia). Stolica państwa (funkcje klasyfikacja, lokalizacja, przyczyny przenoszenia).

4. Organizacje międzynarodowe (rola, znaczenie, procesy powstawania organizacji ponadpaństwowych: ONZ, UE, organizacje regionalne)

5. Zmiany mapy politycznej świata.

6. Rozmieszczenie obszarów konfliktowych na świcie.

7. Ekonomiczne i polityczne organizacje międzynarodowe (omówienie najważniejszych organizacji).

8. Problemy globalizacji w geografii politycznej i geopolityce.

9. Partie polityczne w Polsce i na świecie (rozwój systemów partyjnych w Polsce po II Wojnie Światowej, obecne systemy partyjne w wybranych krajach świata).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 25
Iwona Józefowicz 6/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.