Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Topografia 1500-G12ĆTT-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Przewłocki St., Geodezja dla inżynierii środowiska, PWN, Warszawa 1997r.
Instrukcje techniczne GUGiK

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
warsztaty
Literatura:

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, Dz. U. 2012, poz. 1247

Jagielski A., (2006) 2014, Geodezja II, wyd.III uzup., wydawnictwo Geodpis, Kraków

Łyszkowski A., Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006r.

Harłoziński K., Jagielski W., Korczyński R., 2002. Wybrane zagadnienia z topografii wojskowej oraz wojskowe mapy topograficzne w standardach NATO. Wydaw. Naukowe WSO im. gen. J. Bema – Toruń.

Harłoziński K., Korczyński R., 2001. System nawigacji satelitarnej GPS i możliwości jego zastosowania. Wydaw. Naukowe WSO im. gen. J. Bema – Toruń

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – powinien być w stanie: zastosować podstawową wiedzę z zakresu metod i sposobów pomiaru powierzchni, orientowania się w terenie bez mapy i za pomocą mapy, wykonywania pomiaru odległości prostymi sposobami i za pomocą przyrządów, wykonywania niwelacji geometrycznej oraz pomiarów kątów poziomych i pionowych za pomocą instrumentów geodezyjnych [K_W01], [K_W02], [K_W05]

W02 - zna zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć terenowych i widzi potrzebę samokształcenia[K_W14].

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 - powinien umieć dobierać poznane metody i sposoby pomiaru powierzchni, kątów, odległości, niwelacji i orientowania się w terenie do różnorodnych sytuacji w praktycznej działalności geografa [K_U02],

[K_U03], [K_U04], [K_U09]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - nabędzie świadomości efektów swoich pomiarów i obliczeń [K_K03], [K_05]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią obliczoną z ocen uzyskanych za wykonane ćwiczenia.

Zakres tematów:

Zadanie pomiarowe

• Pojęcie zadania pomiarowego

• Rodzaje błędów

• Miary dokładności

Pomiar powierzchni

• Pomiar powierzchni sposobami graficznymi (mechaniczną)

• Pomiar powierzchni metodą analityczną

Orientowanie się w terenie i określanie własnego położenia na mapie

• Istota orientowania się w terenie

• Orientowanie się w terenie bez mapy

• Orientowanie się w terenie na podstawie mapy

• Określanie własnego położenia na mapie

Instrumenty geodezyjne:

• Teodolit, tachimetr elektroniczny.

• Niwelator.

1. Pomiar kątów (poziomych i pionowych)

2. Ciąg niwelacyjny zamknięty

3. Pomiary sytuacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:00, (sala nieznana)
Kazimierz Harłoziński 6/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.