Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy topoklimatologii 1500-G35PT-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Błażejczyk K., 2001, Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski. [w:] Współczesne badania topoklimatyczne. Dokumentacja Geograficzna, 23.
2. Błażejczyk K., 2002, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Dokumentacja Geograficzna, 26.
3. Paszyński J., 1980, Metody sporządzania map topoklimatycznych. [w:] Metody opracowań topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna, 3.
4. Błażejczyk K., 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie : uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne, IGiPZ PAN Warszawa

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.

2. Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. Dokumentacja Geograficzna nr 14, IGiPZ PAN Warszawa

3. Szczęsna-Kozłowska T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, IGiPZ PAN, Warszawa

4. Kuchcik M., 2001, Współczesne badania topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna nr 23, IGiPZ PAN Warszawa

Efekty uczenia się:

W01: student zna podstawowe pojęcia związane z badaniami topoklimatycznymi (K_W01)

W02: student zna metody badań wykorzystywane w badaniach topoklimatu (K_W02, K_W03)

W03: student rozumie procesy zachodzące w klimacie lokalnym (K_W04, K_W05)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest kolokwium zaliczeniowe. Ocena z kolokwium wg procentu prawidłowych odpowiedzi:

0 – 50% ndst.

51 - 60% dst

61 - 70% dst+

71 - 80% db

81 - 90% db+

91 – 100% bdb

Zakres tematów:

1. Przedmiot i cele opracowań topoklimatologii.

2. Klimat i pojęcia pochodne: makroklimat, mezoklimat, topoklimat i mikroklimat.

3. Pomiary i obserwacje meteorologiczne.

4. Metody pomiarów topoklimatycznych i prowadzenie obserwacji terenowych w sali lokalnej.

5. Mapy topoklimatyczne i ich rodzaje.

6. Wydzielanie topoklimatów na podstawie wymiany energii między atmosferą a podłożem.

7. Wpływ warunków topograficznych i pokrycia terenu na kształtowanie się elementów pogody i klimatu.

8. Topoklimat obszaru zurbanizowanego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 24
Monika Okoniewska 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.