Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy topoklimatologii 1500-G35PT-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Błażejczyk K., 2002, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej, IGiPZ PAN, Warszawa
2. Błażejczyk K., Kuchcik M., (red.), 2003, Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka, Dokumentacja Geograficzna nr 28, IGiPZ PAN Warszawa

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: opracowanie mapy, analiza statystyczna danych meteorologicznych, praca z komputerem (Excel, Statistica)
Literatura:

1. Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego, Dokumentacja Geograficzna nr 14, IGiPZ Warszawa

2. Szczęsna-Kozłowska T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, IGiPZ PAN, Warszawa

3. Kuchcik M., 2001, Współczesne badania topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna nr 23, IGiPZ PAN Warszawa

Efekty uczenia się:

U01: student potrafi wskazać specyfikę zjawisk atmosferycznych zachodzących w warunkach klimatu lokalnego (K_U03)

U01: student przeprowadza analizę warunków topoklimatycznych w różnych typach środowiska (K_U03, K_U09, K_U11))

U02: na podstawie przeprowadzonych badań student potrafi opisać warunki topoklimatyczne różnych typów środowiska i wyciągnąć prawidłowe wnioski (K_U05, K_U06, K_U12)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią z ocen wykonanych przez studenta ćwiczeń.

praca prawidłowo wykonana z wykorzystaniem dodatkowych źródeł bibliograficznych – bdb

praca prawidłowo wykonana z wykorzystaniem literatury podstawowej – db

praca z drobnymi błędami (<50% materiału) – dst

praca z błędami merytorycznymi (>50% materiału) - ndst

Zakres tematów:

1. Charakterystyka podstawowych własności topoklimatycznych różnych typów środowiska

- przebieg dobowy temperatury powietrza w lesie, na terenie otwartym, w terenie zabudowanym, na stoku o różnej ekspozycji, w dolinie

- przebieg dobowy wilgotności względnej powietrza w lesie, na terenie otwartym, w terenie zabudowanym, na stoku o różnej ekspozycji, w dolinie

- przebieg prędkości wiatru na terenie osłoniętym i w terenie otwartym

- zjawisko inwersji termicznej

2. Charakterystyka jednostek biotopoklimatycznych

- mapa użytkowania terenu

- mapa rzeźby terenu

- mapa jednostek biotopoklimatycznych:

- biotopoklimaty ewaporacyjne

- biotopoklimaty konwekcyjne

- biotopoklimaty radiacyjne

- biotopoklimaty mieszane

3. Wpływ warunków bioklimatycznych występujących w poszczególnych jednostkach biotopoklimatycznych na organizm człowieka

- reakcje fizjologiczne organizmu

- odczucia cieplne i obciążenie cieplne organizmu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 24
Monika Okoniewska 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.