Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfometria z GIS 1500-G-F35GGIS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Allen P.A., 2000, Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, PWN
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

Migoń P., 2009, Geomorfologia, PWN

Galon R., 1979, Formy powierzchni Ziemi, WsiP;

Klimaszewski M., 1961, 1963, Geomorfologia ogólna, PWN;

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN;

Klimaszewski M., 1994,1995, 2002, Geomorfologia, PWN;

Efekty uczenia się:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfometrii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Główne rysy ukształtowania powierzchni Ziemi.

2. Zmiany powierzchni Ziemi.

3. Możliwości programów GIS.

4. Metody wektorowe.

5. Metody rastrowe.

6. Metody przedstawiania form powierzchni terenu.

7. Metody określania zmian form terenowych w czasie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:45, sala 12
Mirosław Rurek 2/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.