Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1500-G-F35SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Majchrzak J., Mendel T., 1995, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych , Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacje multimedialne, mapy tematyczne, filmy, zdjęcia lotnicze, wykresy, materiały statystyczne, specjalistyczna literatura naukowa (wybrana); dyskusje i debaty
Literatura:

Apanowicz J., 2003, Metodologia nauk, wyd. TNOiK, Toruń

Kotarbiński T., 1961, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wyd. 2 Wrocław, Ossolineum, 1961; wyd. 3 Warszawa, PWN, 1986; wyd. 4

Pszczołowski T., 1961, Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. Warszawa, Wiedza Powszechna,

Efekty uczenia się:

W01 - student wytłumaczy podstawowe różnice w procesach geomorfologicznych,

W02 - student potrafi opisać poszczególne kontynenty pod kątem zróżnicowania procesów geomorfologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fluwialnych, eolicznych, denudacyjnych, itp.

U01 - student właściwie interpretuje wpływ procesów geomorfologicznych na przemiany rzeźby,

U02 - student potrafi określić przemiany krajobrazowe wywołane procesami geomorfologicznymi,

K01 - student ma świadomość, że procesy geomorfologiczne wywołane w sposób naturalny wywierają wpływ na życie człowieka oraz przemiany krajobrazowe,

K02 - student posiada zdolność do wstępnego określenia możliwości wystąpienia procesów geomorfologicznych,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia semestralne u promotora na podstawie aktywności (referaty i dyskusje na tematy związane z wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i gospodarki wodnej), przedstawiania materiałów stanowiących etapy pisania pracy dyplomowej. Zaliczenie końcowe na stopień po oddaniu pracy dyplomowej

Zakres tematów:

1. Literatura przedmiotu z zakresu przedmiotu.

2. Źródła możliwych do pozyskania danych.

3. Układ i redakcja pracy dyplomowej.

4. Formułowanie celów pracy i problemów badawczych.

5. Opracowanie konspektu pracy dyplomowej.

6. Sposoby przedstawiania i interpretacji uzyskanych wyników badań.

7. Prezentowanie najważniejszych wyników badań prowadzonych w ramach seminarium dyplomowego.

8. Korekta redakcyjna i językowa przygotowanych prac.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 12
Mirosław Rurek 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.