Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady wymowy wybranych języków obcych 1000-D35ZWWJO-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Philippe de la Rochelle, Guide to French Pronunciation and Prcatical Phonetics, London 2015 (www.ForgottenBooks.com);
Wilhelm Vietor, German Pronunciation. Practice and Theory, London 2015 (www.ForgottenBooks.com);
Hermínia Malcata, Guia Prático de Fonética. Acentuação e Pontuação, Lisboa 2011;
Antoni Benedikt, Rozmówki polsko-włoskie, Wrocław 2004.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

John C. Wells, Pronunciation Dictionary (LONGMAN), Harlow 2008;

Wiaczesław Nowikow, Fonetyka hiszpańska, Warszawa 2012;

Piotr Rybka, Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce, Katowice 2015.

Efekty uczenia się:

W01

ma ogólną wiedzę o wybranych zagadnieniach z dziedziny filologii (tj. zasadach wymowy wybranych języków obcych), potrzebnych do

stworzenia systemu wiedzy istotnej dla pracy dziennikarza sportowego

U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska z dziedziny komunikowania społecznego, dotyczące pluralizmu językowego w świecie i zasad wymowy wybranych języków obcych

K01

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do języków obcych i zasad ich wymowy

K02

potrafi myśleć i działać ze świadomością dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego kraju, Europy i świata, zwłaszcza w odniesieniu do języków obcych i zasad ich wymowy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną w formie ustnej, sprawdzające znajomość zasad wymowy wybranych języków obcych.

Na ocenę dostateczną – student opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym, zna podstawowe zasady wymowy wybranych

języków obcych.

Na ocenę dobrą – student opanował efekty kształcenia w stopniu dobrym, zna podstawowe zasady wymowy wybranych języków obcych i

potrafi wymawiać nazwy/nazwiska w tych językach zgodnie z zasadami wymowy.

Na ocenę bardzo dobrą – student opanował efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym, zna podstawowe zasady wymowy wybranych języków

obcych i potrafi wymawiać nazwy/nazwiska w tych językach zgodnie z zasadami wymowy, wykazując szczególne zdolności w zakresie fonetyki.

Zakres tematów:

-pluralizm językowy w świecie: największe rodziny językowe i najpopularniejsze języki świata, istotne zwłaszcza z punktu widzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych;

-zasady wymowy języków obcych, podstawy fonetyki, w tym transkrypcja fonetyczna – wprowadzenie;

-trudności w wymowie języka angielskiego, z uwzględnieniem nazewnictwa związanego ze sportem;

-zasady wymowy wybranych języków obcych, szczególnie ważnych z punktu widzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie,

w tym języków romańskich (hiszpański, francuski, włoski, portugalski, kataloński) i innych (m.in. niemiecki i niektóre języki słowiańskie);

-ćwiczenia wymowy na przykładach nazw własnych oraz imion i nazwisk, szczególnie związanych ze sportem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 1.44
Radosław Sajna-Kunowsky 12/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Biblioteka Główna UKW
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.