Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne, organizacja i struktury zarządzania kryzysowego 1500-ZKS24PPOSZK-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Słomczyńska I., 2007, Europejska Polityka bezpieczeństwa i obrony, Lublin
• Nowak E.,2008, Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Warszawa
• Gerorge L. Kelling, Catherine M. Coles, 2000,Wybite szyby, Poznań
• Owczarek L., Paszcza, 2011,Zarządzanie Kryzysowe w samorządzie planowanie, organizacja, procedury, Warszawa
• Skomra W.,2010, Zarządzanie Kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław
• Ficoń K.,2007, Inżynieria Zarządzania Kryzysowego, Warszawa
• Jakubczyk R. (red.), Skrabacz A., Gąsiorek K.,2003, Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski
w XXI wieku Warszawa


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych

• Ustawa: o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. t. jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166.

• Szymonik A., 2011, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa

• Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J., 2011,

„Psychologia Bezpieczeństwa, Poznań

• Krynojewski F. R, Mazu S., Mikrut G, Tchorzewski P., 2003,

Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna Kraju, ochrona Informacji niejawnych, Katowice

• Harłoziński K., Dombrowicz M., Goszczyński J.,2017,

Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia, Wyd. UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W01 posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie przebiegu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie określenia potencjalnego zagrożenia dla ludności [K_W02]

W02 zna podstawowe pojęcia z metodologii i metodyki opracowania problemu badawczego oraz z ochrony praw autorskich [K_W07]

W03 zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa związane z monitorowaniem, działaniami profilaktycznymi oraz ratowniczymi ludności miejscowej [K_W08]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym z technologii informacyjnej, multimediów i Internetu [K_U02]

U02 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących monitorowaniu i pomiarów stanu składowych środowiska [K_U04]

KOMPETENCJE:

K01 - uczy się pracy w zespole nad określonym zadaniem [K_K02 ]

K02 rozumie potrzebę stosowania się do ustalonych sposobów działań profilaktycznych, ratowniczych i likwidacji szkód, jako warunek sprawnego i skutecznego działania na rzecz utrzymania odpowiednich warunków bytowych ludności miejscowej [K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

Praca domowa. Aktywność w dyskusji.

Ocena wynika ze stopnia opanowania efektów kształcenia według przyjętych progów procentowych:

51% – dostateczny (3)

60% – dostateczny + (3,5)

70% – dobry (4)

80% – dobry + (4,5)

90% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Organizacja Zarządzania Kryzysowego w mieście na prawach powiatu (na przykładzie Bydgoszczy)

• organizacja i zadania Wydziału

• organizacja i zadania całodobowo funkcjonującego Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

• Bydgoski Zespół Zarządzania Kryzysowego,

• obowiązujące procedury, plany bazy danych, siatka bezpieczeństwa,

• katalog (rodzaje) zagrożeń i zdarzeń kryzysowych.

System wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania (organizacja łączności)

• Regionalny System Ostrzegania (RSO),

• SI SMS jako lokalny system powiadamiania o zagrożeniach,

• Ratownicza Sieć Współdziałania Służb Ratowniczych „GOPŁO”,

• grupa zamknięta telefonii komórkowej,

• Centralny System Alarmowania Miasta (CSA),

• ruchome środki nagłaśniające,

• wodowskazy IMGW,

• Hydro wodowskazy radarowe,

• stacje meteo,

• detektory burzowe,

• CB Radio,

• stacje radiowe i telewizyjne (RTV).

Organizacja całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby Zarządzania Kryzysowego

• Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,

• Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,

• Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

• Centra Powiadamiania Ratunkowego obsługujące numer

• alarmowy 112,

• dyspozytorzy służb ratowniczych oraz sieciowych.

Zagrożenia cywilizacyjne i środowiskowe

• analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń,

• sposoby wykrywania, ostrzegania, alarmowania i informowania,

• opracowanie oceny zagrożenia , Informatyczny System Ochrony Kraju (ISOK), sposoby i zasady monitorowania wód.

Ekologiczne zagrożenia środowiska zanieczyszczeniami

Definicje, podstawowe informacje, podział zanieczyszczeń, źródła, pojęcie „Poważnej awarii”, podmioty instytucje, zadania, zakłady zwiększonego i dużego ryzyka

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Definicje zagrożeń, podział zagrożeń, źródła, przyczyny, podstawowe akty prawne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 14
Kazimierz Harłoziński 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.