Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot humanistyczny 1300-IM23PH-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kaku M. Hiperprzestrzeń, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
2. Michalik M. B.: Kronika techniki, Wyd. Kronika, Warszawa, 1992.
3. Muszyński Z.: Niektóre aspekty rewolucji naukowo-technicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1978.
4. Szolginia W.: Cuda inżynierii, Wyd. Alfa, Warszawa, 1987.
5. Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, www.wiem.onet.pl.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Łukasiewicz J.: Eksplozja ignoracji: czy rozumiemy cywilizację przemysłową, Wyd. Oficyna naukowa, Warszawa, 2000.

2. Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Państwowy, Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1995.

3. Kaku M. Wizji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

4. Bech U.: Społeczeństwo ryzyka, Warszawa, 2002.

5. Ciż B., Kajdasz-Auil M.: Chronologia progresu technicznego, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2004.

6. Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, pod red. Baturo W., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

Student:

- W1 - wymienia i opisuje prawidłowości rozwoju cywilizacyjnego i współczesnych problem naukowo-technicznych oraz ich uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych,

- W2 - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia przyszłości rozwoju współczesnej nauki i techniki,

- W3 - opisuje przewagi i wady cywilizacji przemysłowej, postępu nauk fundamentalnych oraz najważniejszych dziedzin technicznych,

- W4 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- U1 - na podstawie opracowania wskazanej literatury rozpoznaje energetyczne, ekologiczne oraz humanistyczne problemy współczesnej techniki,

- U2 - dobiera odpowiednie metody analizy problemów współczesnej techniki,

- U3 - posiada umiejętności dotyczące planowania, projektowania i rozwiązywania problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową, oraz za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

Referaty, aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Wybrane zagadnienia zakresu przeszłości historycznej i przyszłości.

3. Zalety i wady cywilizacji przemysłowej.

4. Humanistyczne problemy współczesnej techniki.

5. Społeczne uwarunkowanie postępu technicznego.

6. Ekologiczne problemy współczesnej techniki.

7. Osobliwości rozwoju współczesnej techniki. Rewolucja komputerowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 143
Anna Pawiak 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.