Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot humanistyczny 1300-IM23PH-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kaku M. Hiperprzestrzeń, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
2. Michalik M. B.: Kronika techniki, Wyd. Kronika, Warszawa, 1992.
3. Muszyński Z.: Niektóre aspekty rewolucji naukowo-technicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1978.
4. Szolginia W.: Cuda inżynierii, Wyd. Alfa, Warszawa, 1987.
5. Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, www.wiem.onet.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Literatura:

1. Łukasiewicz J.: Eksplozja ignoracji: czy rozumiemy cywilizację przemysłową, Wyd. Oficyna naukowa, Warszawa, 2000.

2. Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Państwowy, Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1995.

3. Kaku M. Wizji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

4. Bech U.: Społeczeństwo ryzyka, Warszawa, 2002.

5. Ciż B., Kajdasz-Auil M.: Chronologia progresu technicznego, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2004.

6. Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, pod red. Baturo W., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

Student:

- W1 - wymienia i opisuje prawidłowości rozwoju cywilizacyjnego i współczesnych problem naukowo-technicznych oraz ich uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych,

- W2 - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia przyszłości rozwoju współczesnej nauki i techniki,

- W3 - opisuje przewagi i wady cywilizacji przemysłowej, postępu nauk fundamentalnych oraz najważniejszych dziedzin technicznych,

- W4 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- U1 - na podstawie opracowania wskazanej literatury rozpoznaje energetyczne, ekologiczne oraz humanistyczne problemy współczesnej techniki,

- U2 - dobiera odpowiednie metody analizy problemów współczesnej techniki,

- U3 - posiada umiejętności dotyczące planowania, projektowania i rozwiązywania problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową, oraz za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacji, aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Nauka i technika – społeczne, techniczne i ekonomiczne uwarunkowanie

ich rozwoju.

2. Społeczne skutki postępu w transporcie.

3. Ekologiczne aspekty wdrożenia nowych technologii.

Technika i technologia – współczesne wykorzystanie zasobów

naturalnych.

4. Społeczne skutki rewolucji informatycznej.

5. Rewolucja komputerowa.

6. Humanistyczne problemy współczesnej techniki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 143
Anna Pawiak 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.