Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza warunków rozwoju dziecka 1100-P-PW23DWR-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2016) Psychologia rozwoju człowieka, Sopot: GWP, rozdz.2.
Stemplewska-Żakowicz K. (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, Gdańsk: GWP, rozdz. 2.1.
Smolińska-Theiss B. (2016) Dzieci w Polsce – najbiedniejsza grupa społeczna „Pedagogika Społeczna”, nr 4 (62), s. 77-95.
Janik A. (2015) Emocje w badaniach nad dzieciństwem. Studia z socjologii dzieciństwa i socjologii emocji, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 195-215.
Jarosz E. Społeczna podmiotowość dziecka – rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci (2014) „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne Edukacyjne i Artystyczne, 23, s. 11-24
Murawska B. Edukacja wczesnoszkolna. W: A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria III, Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania, TOM 3, wiek 5/6-8/9 lat. http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Edukacja_3_Wczesny_wiek_szkolny.pdf.

Metody dydaktyczne: metody kooperatywne
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Analiza danych z badań empirycznych - raportów, wypowiedzi pisemnych osób badanych, transkrypcji wywiadów częściowo ustrukturowanych.
Pokaz technik i narzędzi badawczych.
Literatura:

Appelt K. (2005 i wydania późniejsze) Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? w: Brzezińska A.I. (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: GWP, rozdz.9.

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2016) Psychologia rozwoju człowieka, Sopot: GWP, rozdz. 5

Brzezińska A. I. (2015) Rozpoznawanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju – podstawa projektowania nauczania rozwijającego, w: E. Filipiak (red.) Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (s. 129-140), Bydgoszcz: Art. Studio.

Deptuła, M., Misiuk, A. (2016) Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (rozdz. 4). Warszawa: PWN.

Deptuła M., Potorska A., Borsich Sz. (2018). Wczesna Profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. (rozdz. 2.2.4). Warszawa: PWN.

Farnicka M., Liberska H. (2016) Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej – ujęcie rozwojowe, „Psychologia Rozwojowa”, tom 21, nr 1, s. 21-32.

Farnicka M., Liberska H. (2015) Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym , „Problemy Wczesnej Edukacji”, 11/4(31), 77-91.

Jabłoński S., Ratajczak A., Opieka i wychowanie. Wczesny wiek szkolny, W: A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria II Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania, TOM 3, wiek 5/6-8/9 lat. http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Opieka_i_wychowanie_3_Wczesny_wiek_szkolny.pdf

Jarosz E. (2017) Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(64), s. 57-81.

Kamza A. Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny. W: A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria I rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, TOM 3, 5/6-8/9 lat, http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_3_Wczesny_wiek_szkolny.pdf

Rękosiewicz M., Kram A. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska jego rozwoju. Wczesny wiek szkolny. W: A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania. Tom 3 DODATEK, wiek 5/6 – 8/9.lat)http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_3_Edukacja_wczesnoszkolna.pdf

Rękosiewicz M., Jabłoński S., Brzezińska A.I., Molińska M. Skrzynka z narzędziami. Wczesny wiek szkolny. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego rozwoju? W: A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania. Tom 4 DODATEK (wiek 8/9-11/12 lat) http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/ndn-s3kolor.pdf

Sikorski W. (2013) Proksemika klasy szkolnej – ukryty wymiar edukacji. „Edukacja” 3(123), 91-105.

Smogorzewska J. (2019) Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badania podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności, Warszawa: PWN, rozdz. 4 i załączniki.

Stemplewska-Żakowicz K. (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, Gdańsk: GWP, rozdz. 2.2; 2.3 do 2.3.4. włącznie)

Wiliński P. (2005 i wydania późniejsze) Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? w: Brzezińska A.I. (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa., Gdańsk: GWP, rozdz.10.

Efekty uczenia się:

W1-Student potrafi, odwołując się do aktualnej wiedzy naukowej, wskazać możliwe przyczyny wybranych zaburzeń w rozwoju dziecka, związane z warunkami rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, żłobku, przedszkolu, szkole [K_W05]

W2- Student potrafi scharakteryzować warunki sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu dzieci w rodzinie, żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej biorąc pod uwagę wiedzę naukową i wiek dziecka [K_W10]

U-1: Student potrafi sformułować oparte na naukowych podstawach hipotezy dotyczące przyczyn wybranych trudności dzieci w realizacji zadań rozwojowych, niewłaściwych zachowań i zaprojektować adekwatne do nich postępowanie diagnostyczne w celu ustalenia ich przyczyn uwzględniając zarówno efekty rozwoju, jak i warunki rozwoju tworzone dzieciom / nastolatkom przez dorosłych w podstawowych środowiskach ich życia – w rodzinie/żłobku/przedszkolu/szkole podstawowej [K_U03]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po semestrze letnim będzie polegał na zastosowaniu wiedzy do zaprojektowania postępowania diagnostycznego służącego rozwiązywaniu typowych problemów występujących w pracy pedagoga.

Zakres tematów:

1. Etapy postępowania badawczego

2. Formułowanie problemów badawczych i wyłanianie zmiennych do badania warunków i efektów rozwoju psychospołecznego w odniesieniu do uczniów klas I-III

3. Operacjonalizacja zmiennych dotyczących warunków i efektów rozwoju psychospołecznego

4. Dobór technik i gotowych narzędzi badawczych

5. Stosowanie pytań otwartych do badania warunków rozwoju psychospołecznego w klasie szkolnej, opracowywanie odpowiedzi i formułowanie wniosków

6. Konstruowanie kwestionariusza ankiety dla dzieci w klasach I-III.

7. Zasady etyczne w badaniach z udziałem dzieci

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 14:15 - 15:45, sala 128
Maria Deptuła 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.