Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie 1000-F-A11PNJP-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Evans, Virginia. Successful Writing Proficiency
Huddleston, Rodney and Geoffrey Pullum. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press.
Macpherson, Robin. Advanced Written English. PWN
Podręcznik systemu notacji bibliograficznej Modern Language Association ( MLA Handbook)
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

Macpherson, Robin. (dowolna edycja) English for Writers and Translators. PWN

Williams, Joseph and Joseph Bizup. Style. Lessons in Clarity and Grace. Wyd. 11. Pearson Education

Pinker, Steven. The Sense of Style. The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century. Penguin Books

Materiały przygotowane przez prowadzącego, artykuły prasowe.

Efekty uczenia się:

U01 - samodzielnie tworzy krótkie (esej) i dłuższe (fragmenty pracy dyplomowej) wypowiedzi pisemne w j. angielskim na poziomie C1+ [K_U01; K_U05]

U02 - sprawnie prowadzi argumentację pisemną: z klarowną tezą lub hipotezą, przemyślaną strukturą tekstu, z wykorzystaniem wiedzy filologicznej i odwołaniem do wiarygodnych źródeł [K_U11]

K01 - poprawia jakość własnych i cudzych tekstów anglojęzycznych poprzez redakcję i korektę [K_K01; K_K09]

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

- Obecność i aktywność na ćwiczeniach

- Dwie prace zaliczeniowe (esej)

- skrupulatne prowadzenie dziennika: minimum 2 spisy tygodniowo, sprawdzane na koniec semestru.

Metody:

- Punktacja obecności i aktywności (do 100 pkt)

- Ocena prac zaliczeniowych (do 100 pkt x2)

Progi: 60% = 3.0, 68% = 3.5, 76% = 4.0, 84% = 4.5, 92% = 5.0

Zakres tematów:

- Elementy pisania akademickiego (tekstualne, leksykalne, kulturalne)

- Dbałość o styl i przejrzystość wypowiedzi pisemnej

- Dłuższe formy pisemne o charakterze akademickim i użytkowym

- Rodzaje tekstów i ich analiza

- Korzystanie ze źródeł (bibliografia, cytowanie, formaty przypisów i odsyłaczy)

- Pisanie tekstów a etyka. Odpowiedzialność etyczna. Przejrzystość przekazu. Unikanie przypadkowego plagiatu.

- Praca magisterska: wymagania, konwencje, styl, wygląd

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 311
Michał Janowski 23/23 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, sala 314
Michał Janowski 22/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Grabowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.