Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii 1000-F-L11HF-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: H. Schnädelbach, E. Martens [red.], Filozofia. Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

W Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa 1988.

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, UNUM, Kraków 1992.

Efekty uczenia się:

W01 student zna w zakresie podstawowym najważniejszych autorów i koncepcje z zakresu historii filozofii

W02 student ma wiedzę o związkach filozofii z rozwojem kultury europejskiej

U01 student posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami filozofii

K01 student ma świadomość znaczenia dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia kultury

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z treści prezentowanych na wykładzie (na ocenę dostateczną konieczne uzyskanie przynajmniej 50% punktów)

Aktywny udział w dyskusji na wykładzie

Zakres tematów:

1. Pojęcie i początki filozofii. Znaczenie powstania i rozwoju filozofii dla kultury greckiej i europejskiej. Teoretyczne nastawienie do rzeczywistości.

2. Wczesna filozofia przyrody. Poszukiwanie arche. Pojęcie kosmosu i logosu.

3. Sofiści i Sokrates – znaczenie okresu oświecenia ateńskiego. Pojęcie arete.

4. Filozofia Platona: idealizm metafizyczny.

5. Filozofia Arystotelesa. Metafizyka i etyka.

6. Filozofia życia okresu hellenistycznego: epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm.

7. Bóg, człowiek, dzieje - św. Augustyn. Stosunek wiary do rozumu – św. Tomasz. Spór o uniwersalia, dowody na istnienie Boga.

8. Nowożytny racjonalizm (R. Descartes, B. Spinoza, G. W. Leibniz) i jego krytycy: B. Pascal

9. Empiryzm angielski XVII i XVIII wieku (Locke, Berkeley, Hume) oraz francuskie oświecenie. Znaczenie przemian intelektualnych w epoce nowożytnej i ich związek ze zmianami społecznymi w Europie.

10. Teoria poznania i etyka I. Kanta.

11. Filozofia XIX wieku (Hegel, Marks, Nietzsche) – wiek radykalnych krytyk.

12. Pozytywizm, scjentyzm. Filozofia życia i przełom antypozytywistyczny.

13. Filozofia XX wieku: fenomenologia, egzystencjalizm, neopozytywizm, hermeneutyka.

14. Współczesna filozofia i krytyka kultury: szkoła frankfurcka, neopragmatyzm i postmodernizm.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:20 - 15:50, sala 5
Wojciech Torzewski 93/110 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 5
Wojciech Torzewski 112/110 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 5
Wojciech Torzewski 90/115 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Grabowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.