Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna 1000-F-L11PNJAg-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Korpusy języka angielskiego i języka polskiego,
Raimes, Ann. Keys for Writers (wybrane problemy gramatyczne)
Nick Kenny - Proficiency Passkey -Workbook (wybór)
Erica Hall - Objective Proficiency Workbook (wybór)
Swan, M. Practical English Usage.
https://owl.english.purdue.edu/owl/ wybrane zagadnienia
Crystal, David Making Sense of Grammar

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja, analiza tekstów z obszernym omówieniem zawartych problemów gramatycznych,
Literatura:

Side and Wellman. Grammar and Vocabulary for Cambridge

Advanced and Proficiency. Longman, 1999 (wybór)

Testy Cambridge Proficiency (wybór)

artykuły z prasy: The Guardian, The Independent (online) wybór

Hewings, Martin. Advanced English in Use (wybór)

Efekty uczenia się:

U01

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uaktualniania wiedzy i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych

K09

docenia wartość języka jako złożonego narzędzia komunikacji międzyludzkiej i wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia pisemne (zawierające materiały typu ‘proficiency’ oraz dotyczące materiału omawianego podczas zajęć).Oceniania w skali 2-5.

Zakres tematów:

Różnorodne ćwiczenia gramatyczne na poziomie zaawansowanym Teksty i ćwiczenia na słownictwo ze szczególnym uwzględnieniem kolokacji oraz słowotwórstwa.

Testy wielokrotnego wyboru.

Transformacje: gramatyczne i leksykalne.

Analiza tekstów pod względem zastosowanych struktur gramatyczno-leksykalnych i umieszczenia ich w konkretnym kontekście kulturowym.

Analiza i korekta błędów

Testy luk.

Elementy translacji praktycznej (z wykorzystaniem przykładów z korpusów).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 315
Magdalena Sikorska 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Grabowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.