Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa 1400-S23KM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Biernacka, Hiszpania wielokulturowa, Warszawa 2012
M. Bugajski, Język w komunikowaniu, PWN 2007
T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007
S. Reynolds, Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Literatura:

J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999

B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002

Efekty uczenia się:

W01 ma wiedzę o grupach społecznych i procesach ich dotyczących

W02 umie ocenić prawidłowe i zaburzone komunikowanie interpersonalne i społeczne

U01 umie zaplanować i zorganizować pracę indywidualną i zespołową

K01 korzysta ze zdobytej wiedzy przy utrzymaniu i rozwoju więzi społecznych

K02 jest kompetentny do działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego

K03 zna zasady etyczne w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

aktywność podczas zajęć, udział w dyskusji

przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej przed grupą

Zakres tematów:

Komunikacja międzykulturowa i jej rodzaje

Narody "lepsze i gorsze"

Pojmowanie kultury

Podmioty kultury

Procesy integracyjne i multikulturowość

Komunikacja

Kultura jako źródło barier w komunikacji

Etnocentryzm

Stereotypy

Komunikacja niewerbalna

Typologie kultur

Przykłady różnic kulturowych

Język w komunikowaniu międzynarodowym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 403
Joanna Janiszewska 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.