Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (materiały drzewne) 1300-ITI12NIIWTD-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Dzięgielewski S., Smardzewski J.: Meblarstwo. Projektowanie i konstrukcja, PWRiL, Poznań 1995.
- Prządka W., Szczuka J.: Technologia – stolarstwo. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1995.
- Deyda B., Beilschmidt D.: Technologia drewna. REA Warszawa 1999.
- Perkitny T., Stefaniak J., Technologia produkcji tworzyw drzewnych, PWRiL 1986.
- Kozakiewicz P.: Fizyka drewna w teorii i zadaniach wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład w toku problemowym
Literatura:

- Graj L., Napiórkowski J., Nowak K.: Materiałoznawstwo i technologia drewna WSP- skrypt. Bydgoszcz 1997.

- Bajkowski J.: Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1995.

- J. Szczuka, J. Żurowski: Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, WSiP 1999

- Kokociński W. :Anatomia drewna. Wydawnictwo-Drukarnia Prodruk, Poznań 2004.

- F. Krzysik: Nauka o drewnie, PWRiL 1992.

- Prządka W.: Technologia meblarstwa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Student:

- W1 - wymienia i charakteryzuje podstawowe gatunki drewna, opisuje ich podział i klasyfikacje oraz opisuje z podziałem na odpowiednie grupy gatunków budowę anatomiczną drewna,

- W2 - wymienia i opisuje wady drewna oraz właściwości fizyczne i mechaniczne drewna,

- W3 – wymienia podstawowe narzędzia i obrabiarki stosowane w obróbce drewna oraz objaśnia procesy wytwarzania sortymentu tartacznego,

- W4 - potrafi dokonać doboru drewna pod kątem ich wykorzystania inżynierskiego w tym do wytwarzania konstrukcji drewnianych, oraz definiuje drewno jako surowiec o znaczeniu gospodarczym,

- W5 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w dziedzinie zastosowania drewna,

- U3 - potrafi przeprowadzić inwentaryzację wybranej konstrukcji drewnianej uzasadniając użycie odpowiednich materiałów drzewnych uwzględniające wpływ czynników wilgotnościowych, oraz sporządza raport z inwentaryzacji,

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium z treści wykładowych

Zakres tematów:

Zagadnienia dotyczące wykorzystania drewna jako surowca o znaczeniu gospodarczym, materiały tarte – podział i klasyfikacja, sortyment tartaczny, budowa makroskopowa, mikroskopowa drewna, właściwości fizyczne i mechaniczne drewna oraz wady drewna, gatunki, przekroje i kierunki, drewna, wpływ wody na drewno, wady drewna, materiały drzewne w konstrukcjach inżynierskich, wykorzystanie materiałów drzewnych jako materiału pomocniczego i uzupełniającego, podstawowe sposoby obróbki drewna, procesy wytwarzania sortymentów tartacznych i technologia, podstawowe obrabiarki i urządzenia stosowane w obróbce drewna, modyfikacje sposobów obróbki drewna i tendencje w jego przetwórstwie, nowe zastosowania surowca drzewnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:45 - 17:15, sala 29
Cezary Gozdecki 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.