Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (materiały drzewne) 1300-ITI12NIIWTD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Dzięgielewski S., Smardzewski J.: Meblarstwo. Projektowanie i konstrukcja, PWRiL, Poznań 1995.
- Prządka W., Szczuka J.: Technologia – stolarstwo. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1995.
- Deyda B., Beilschmidt D.: Technologia drewna. REA Warszawa 1999.
- Perkitny T., Stefaniak J., Technologia produkcji tworzyw drzewnych, PWRiL 1986.
- Kozakiewicz P.: Fizyka drewna w teorii i zadaniach wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

- Bajkowski J.: Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1995.

- Graj L., Napiórkowski J., Nowak K.: Materiałoznawstwo i technologia drewna WSP- skrypt. Bydgoszcz 1997.

- Prządka W.: Technologia meblarstwa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1996.

- J. Szczuka, J. Żurowski: Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, WSiP 1999

- F. Krzysik: Nauka o drewnie, PWRiL 1992.

Efekty uczenia się:

Student:

- W1 - wymienia i charakteryzuje podstawowe gatunki drewna, opisuje ich podział i klasyfikacje oraz opisuje z podziałem na odpowiednie grupy gatunków budowę anatomiczną drewna,

- W2 - wymienia i opisuje wady drewna oraz właściwości fizyczne i mechaniczne drewna,

- W4 - potrafi dokonać doboru drewna pod kątem ich wykorzystania inżynierskiego w tym do wytwarzania konstrukcji drewnianych, oraz definiuje drewno jako surowiec o znaczeniu gospodarczym,

- U1 – na podstawie obserwacji makroskopowych rozpoznaje polskie gatunki drewna i odpowiednio je klasyfikuje,

- U2 – przeprowadza badania właściwości fizycznych drewna stosując zasady BHP oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając,

- U3 - potrafi przeprowadzić inwentaryzację wybranej konstrukcji drewnianej uzasadniając użycie odpowiednich materiałów drzewnych uwzględniające wpływ czynników wilgotnościowych, oraz sporządza raport z inwentaryzacji,

- U4 – potrafi narysować schemat kinematyczny wybranej obrabiarki i wyjaśnia sposób jej działania,

K1 – ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium + praktyczna umiejętności rozpoznawania gatunków drewna, sprawozdania, aktywność na ćwiczeniach

Zakres tematów:

Zasady bezpieczeństwa w pracowni badań materiałów drzewnych, zasady sporządzania sprawozdań z badań, sposoby opracowywania wyników i wniosków, budowa makroskopowa, budowa mikroskopowa drewna, badanie właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów drzewnych, gatunki, przekroje i kierunki, drewna, określanie udziału drewna późnego i gęstość krajowych gatunków drewna, wpływ wody na drewno, rozpoznawanie wad drewna (klasyfikowanie brakerskie), inwentaryzacja konstrukcji drewnianej pod kątem zastosowania materiałowego, tworzenie raportu inwentaryzacji, schematy kinematyczne wybranych obrabiarek do drewna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:15 - 12:45, sala 028 Lab
Cezary Gozdecki 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.