Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika i techniki multimedialne 1300-ITI24GTM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Zieliński T.P.,"Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań", Warszawa 2015
Domański M., Obraz cyfrowy, WKŁ, Warszawa 2010.
Owczarz-Dadan A., "Photoshop CC PL. Szkoła efektu", Gliwice 2015
Rechenek R., Nagrywanie i montaż filmów,, Ringer Axcel Springer, Warszawa 2018.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: częściowo zdalne nauczanie

Literatura:

Danowski B., "Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne", Gliwice 2016

Grafika wektorowa Szkolenie podstawowe, tłum. Pasek J., Wyd. HELION, Gliwice 2012.

Golker K., GIMP 2.6 dla fotografów techniki cyfrowej obróbki zdjęć + DVD. Od inspiracji do obrazu, Wyd. HELION, Gliwice 2012

Kołodziej P., "Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik", Gliwice 2017

Cohen L.S., Podstawy fotomontażu i tworzenia kolaży, Helion, Gliwice, 2004

Erreyra J. M., GIMP 2.6. Receptury. Technologia i rozwiązania, Wyd. HELION, Gliwice 2012.

Efekty uczenia się:

K_U04 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

K_U27 - posiada elementarne umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii graficznych i multimedialnych do tworzenia i rozwijania aplikacji komputerowych, prezentacji multimedialnych oraz witryn stron www

K _K06 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i twórczy

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium zaliczane jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia (wyniki kolokwiów oraz aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych). Próg zaliczenia od 60%.

Kolokwia dotyczą technik przetwarzanie obrazów w grafice komputerowej, stosowanie filtrów i przekształceń korekcyjnych fotografii cyfrowych oraz przygotowania dokumentacji badań i jej wyników w technologii wideo

Zakres tematów:

Zestawienie niekomercyjnego oprogramowania oraz aplikacji online do grafiki komputerowej, animacyjnej, obróbki dźwięków i filmów. Grafika wektorowa: tworzenie i edycja krzywych, praca z menedżerem obiektów oraz warstwami, efekty specjalne, przekształcenia tekstów. Podstaw pracy edycyjnej z plikami graficznymi w Corel Draw. Zastosowanie funkcji programu GIMP do grafiki rastrowej: praca na warstwach, z maskami, korekcja obrazów. Korekta parametrów fotografii cyfrowych. Techniki retuszu i fotomontażu. Przygotowanie dokumentacji badań i wyników do prezentacji. Obróbka i kształtowanie dźwięku w wielościeżkowym edytorze Audacity. Nagrywanie i montaż filmów do publikacji w Internecie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 216 (PK)
Iwona Filipowicz 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.