Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium specjalnościowe 1300-ITI36LS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Podręczniki akademickie i monografie dotyczące omawianej tematyki, normy przedmiotowe, bazy literaturowe, strony internetowe, prace dyplomowe i raporty z badań znajdujących się w zasobach Instytutu Inżynierii Materiałowej
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia zdalne
Literatura:

Podręczniki akademickie i monografie dotyczące omawianej tematyki, normy przedmiotowe, bazy literaturowe, strony internetowe, prace dyplomowe i raporty z badań znajdujących się w zasobach Instytutu Inżynierii Materiałowej

Efekty uczenia się:

U1 – potrafi znajdować i pozyskiwać literaturę, w tym z baz literaturowych dostępnych poprzez Bibliotekę Główną UKW oraz analizować źródła literaturowe i wyciągać z nich wnioski

U2 – potrafi zreferować wybrane badania i ocenić ich poprawność i znaczenie;

U3 – potrafi planować badania, dobierać metody i narzędzia badawcze;

U4 – potrafi wykonać odpowiednie badania teoretyczne lub eksperymentalne – indywidualnie lub w zespole;

U5 – potrafi przygotować udokumentowane opracowanie wyników badań, w tym dokonać analizy wyników i wyciągnąć z niej wnioski;

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, prezentacja z wybranego zagadnienia.

Zakres tematów:

Ogólne wprowadzenie do przedmiotu, stosowane metodyki badań materiałów inżynierskich, analiza doboru materiałów inżynierskich pod kątem ich zastosowania, omówienie sposobu prowadzenia badań oraz wnioskowania, zapoznanie z przedmiotową aparaturą badawczą, omówienie sposobów prezentacji badań oraz referowania osiągniętych rezultatów, omówienie najważniejszych baz danych literaturowych związanych z omawianą tematyką, omówienie sposobu podziału ról w zespole badawczym,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 148 (PK)
Krzysztof Warmbier, Joanna Liszkowska 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.