Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne 1400-Kr11PK-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.
2. Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak i K. Wiak, Warszawa 2018.
3. Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
4. Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2018.
5. Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2018.

Aktualne akty prawne dotyczące problematyki poruszanej w ramach przedmiotu prawo karne.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.

2. Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak i K. Wiak, Warszawa 2018.

3. Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.

4. Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

5. Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2018.

6. Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.

7. Prawo karne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Warszawa 2016.

8. Prawo karne, red. A. Grześkowiak i K. Wiak, Warszawa 2015.

9. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2015.

Aktualne akty prawne dotyczące problematyki poruszanej w ramach przedmiotu prawo karne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W01: zna i rozumie miejsce prawa karnego w polskim systemie prawnym (K_W05).

W02: zna i rozumie cechy człowieka determinujące popełnianie przestępstw, stawanie się ich ofiarą, podejmowanie zachowań patologicznych, w tym autodestrukcyjnych (K_W06).

W03: zna rodzaje struktur społecznych, instytucji oraz norm i zasad w zakresie prawa karnego, w oparciu o które one funkcjonują w sferze determinowania, zapobiegania i zwalczania przestępczości (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

U01: potrafi posługiwać się systemem prawa polskiego, w szczególności prawa karnego, który dotyczy rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych (K_U04).

U02: potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych w zakresie prawa karnego(K_U06).

U03: potrafi sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych, a także podejmować czynności procesowe sprawach karnych (K_U07).

U04: potrafi komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii z zakresu prawa karnego (K_U09).

KOMPETENCJE

K01: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa karnego (K_K02).

K02: jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych, w szczególności w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych (K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Egzamin składa się z 3 pytań otwartych (łącznie można zdobyć 15 pkt):

<9 pkt – 2

9 pkt. – 3

10 pkt – 3,5

11 -12 pkt – 4

13 pkt – 4,5

14 -15 pkt – 5

Zakres tematów:

Pojęcie i podziały prawa karnego oraz jego miejsce w systemie prawa.

2. Źródła prawa karnego.

3. Zasady i funkcje prawa karnego.

4. Obowiązywanie prawa karnego pod względem czasu, miejsca i osób.

5. Definicja przestępstwa i podziały przestępstw.

6. Formy popełnienia przestępstwa.

7. Okoliczności wyłączające bezprawność oraz okoliczności wyłączające winę.

8. Kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru.

9. Środki zabezpieczające.

10. Powrót do przestępstwa.

11. Środki probacyjne.

12. Zbieg przestępstw, zbieg przepisów ustawy, ciąg przestępstw i przestępstwo ciągłe.

13. Abolicja, amnestia i ułaskawienie.

14. Przedawnienie.

15. Zatarcie skazania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 101
Radosław Krajewski 113/130 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.