Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań w turystyce i rekreacji 1500-TR12MBTR-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: wybrane artykuły z czasopism naukowych poświęconych turystyce i rekreacji z przykładami badań empirycznych wykorzystujących omawiane metody
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Dwyer L., Gill A., Seetaram N., 2017, Handbook of research methods in tourism : quantitative and qualitative approaches /.Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar,

Veal. A.J., 2018, Research methods for leisure and tourism, Pearson

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno – ekonomicznej: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Efekty uczenia się:

W01 student zna narzędzia i metody badawcze stosowane w badaniach naukowych nad turystyką i rekreacją (K_W03)

U01 Student potrafi używać źródeł statystycznych i faktograficznych w prowadzonych badaniach empirycznych z zakresu turystyki i rekreacji (K_U01)

U02 Student potrafi poprawnie zastosować poznane metody i narzędzia badawcze ( ilościowe i jakościowe) w badaniach empirycznych oraz przeanalizować uzyskane wyniki (K_U02)

U03 Student potrafi wybrać i poprawnie zastosować poznane metody matematyczno – statystyczne w badaniach przestrzeni turystycznej (K_U05)

K01 Student potrafi pracować w grupie, zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się (K_K03, K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach, wykonanie i oddanie ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej sprawdzające wiedzę studenta z zakresu metod ilościowych i jakościowych stosowanych w turystyce i rekreacji

Zakres tematów:

Materiały źródłowe do badań w turystyce i rekreacji

Przegląd metod ilościowych stosowanych w turystyce i rekreacji

Przegląd metod jakościowych stosowanych w turystyce i rekreacji

Zastosowanie wybranych metod badawczych w badaniach empirycznych z zakresu turystyki i rekreacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:00 - 14:30, sala 24
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn 27/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.