Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie ewidencyjne i rejestrowe w sprawach gospodarczych 1400-A-AG23PE-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - A. Michnik, Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców, Warszawa 2009,
- Ł. Zamojski, Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe, Warszawa 2008.


Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

- E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych, Warszawa 2011;

- A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe prawo przedsiębiorców, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

W 01 : student opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ewidencji i rejestrów odnoszących się do przedsiębiorców,

W 02 : student opisuje podmioty i przebieg postępowania ewidencyjnego i postępowania rejestrowego,

U 01: student analizuje i prawidłowo interpretuje przepisy dotyczące postępowania ewidencyjnego i postępowania rejestrowego,

U 02: student potrafi podjąć czynności dotyczące żądania wpisu dio ewidencji i rejestru;

K 01: student ma świadomość celów postępowania ewidencyjnego i postępowania rejestrowego

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna i prezentacja ustna na zadany temat: ocena zależy od tego, czy student wykazuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowym (dst, dst plus), w zakresie pogłębionym (db, db plus), czy też potrafi ponadto samodzielnie dostrzegać problemy do rozwiązania (bdb); kolokwium: student udziela odpowiedzi na pytania; ocena zależy od tego, jaki procent możliwych do uzyskania punktów uzyskał student, tj. na ocenę dostateczną - nie mniej niż 50 % , na ocenę dostateczną plus - nie mniej niż 60 %, na ocenę dobrą - nie mniej niż 75 %, na ocenę dobrą plus - nie mniej niż 85 %, na ocenę bardzo dobrą - nie mniej niż 95%. Przy tym do otrzymania oceny pozytywnej (tj. co najmniej dostatecznej) konieczne jest, aby wśród pytań, na które student udzielił prawidłowej odpowiedzi, mieściły się zarówno pytania sprawdzające wiedzę, jak i pytania sprawdzające umiejętności, i to w zakresie wszystkich efektów kształcenia dla przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Struktura Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2. Czynności w postępowaniu ewidencyjnym.

3.Struktura Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Wnioski w postępowaniu rejestrowym.

5. Czynności sądu w postępowaniu rejestrowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 10
Marek Mrówczyński 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.