Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki wytwarzania 1300-BHP12TW-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J.: Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, 2000
- Dobrosz K., Matysiak A.: Tworzywa sztuczne. Materiałoznawstwo i przetwórstwo, Wyd.Szkol.i-Ped., Warszawa 1986.
- Czasopismo ,,Przemysł chemiczny’’
- Rabek J.F.: Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa, 2008
- Porejko S., Fejgin J., Zakrzewski L.: Chemia związków wielkocząsteczkowych, WNT, Warszawa, 1974
- Florjańczyk Z., Penczek: S.: Chemia Polimerów, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998
- Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997
- Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998
- Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983
- Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996
- Bala H., Wstęp do chemii materiałów, WNT, Warszawa 2003
- Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003
- Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2004
- Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003
- Pielichowski J., Puszyński A., Preparatyka polimerów, TEZA - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2005
- Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000
- Przybyłowicz K., Przybyłowicz K., Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa 2004
- Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005
- Dzięgielewski S., Smardzewski J.: Meblarstwo. Projektowanie i konstrukcja, PWRiL, Poznań 1995.
- Prządka W., Szczuka J.: Technologia – stolarstwo. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1995.
- Deyda B., Beilschmidt D.: Technologia drewna. REA Warszawa 1999.
- Perkitny T., Stefaniak J., Technologia produkcji tworzyw drzewnych, PWRiL 1986.
- Kozakiewicz P.: Fizyka drewna w teorii i zadaniach wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006

Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład w toku problemowym
Literatura:

- Saechtling H., Żebrowski W.: Tworzywa sztuczne. Poradnik, Wyd. VI, WNT, Warszawa 2000.

- Pielichowski J., Puszynski A.: Technologia tworzyw sztucznych, WNT,Warszawa 2003.

- Nicholson J. W., Chemia polimerów WNT, Warszawa 1996.

- Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

- Czupryński B.: Zagadnienia z technologii poliuretanów’’ WAB, 2003.

Mark H. Tobolsky A. V.: Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1995

- Żenkiewicz M.: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Bydgoszcz 2002.

- Czasopismo ,,Polimery’’

- Bajkowski J.: Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1995.

- Graj L., Napiórkowski J., Nowak K.: Materiałoznawstwo i technologia drewna WSP- skrypt. Bydgoszcz 1997.

- Prządka W.: Technologia meblarstwa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1996.

- Szczuka J., Żurowski J.: Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, WSiP 1999

- Krzysik F.: Nauka o drewnie, PWRiL 1992.

- Karpiński T.: Inżynieria produkcji. WNT, Warszawa 2005.

- Olszak W.: Obróbka skrawaniem. WNT, Warszawa 2008.

- Bartosiewicz J.: Obróbka skrawaniem i erozyjna. Wyd. WSM w Gdyni, Gdynia 1997.

- Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Wyd. PW, Warszawa 2000.

- Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. WNT, Warszawa 2010.

- Ashby M.F., Jones D.R.H.: Materiały inżynierskie. WNT, Warszawa 1997.

- Dobrzański L.A.: Metalowe materiały inżynierskie. WNT, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

- W1 – zna podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych,

- W2 – zna metody przetwórstwa tworzyw sztucznych I rodzaju,

- W3 – zna metody przetwórstwa tworzyw sztucznych II rodzaju,

- W4 – zna chemiczno-fizyczne metody przetwórstwa tworzyw sztucznych,

- W5 - wymienia obrabiarki i urządzenia do obróbki materiałów drzewnych oraz objaśnia procesy wytwarzania wybranych tworzyw drzewnych,

- W6 - zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, potrafi dokonać podziału i charakterystyki konstrukcji meblowych,

- W7 - opisuje metody cięcia i spajania metali,

- W8 - zna podstawy procesów produkcji,

- W9 - klasyfikuje materiały, metody hartowania stali i obróbki cieplno-chemicznej,

- W10 - objaśnia ogólną budowę tokarek, frezarek, wiertarek i zasady rozmieszczania obrabiarek,

- W11 - potrafi opisać fizykalne podstawy procesu skrawania, obróbki cieplnej i plastycznej,

- W12 - potrafi dokonać klasyfikacji narzędzi i opisać geometrię narzędzi stosowanych w obróbce mechanicznej,

- U8 - potrafi analizować procesy technologiczne typowych części maszyn oraz dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego

- U10 - potrafi obliczać i dobierać parametry skrawania,

- U11 - potrafi dobierać odpowiednie materiały metalowe do zastosowań w wybranych konstrukcjach uwzględniając aspekty wytrzymałościowe i technologiczne,

- U13 - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium z treści wykładowych

Zakres tematów:

Metody przetwórstwa II rodzaju (wytłaczanie, wtryskiwanie, prasowanie, laminowanie, odlewanie, walcowanie, kalandrowanie i in.). Wybrane metody przetwórstwa chemiczno-fizycznego.

Obrabiarki i urządzenia do obróbki materiałów drzewnych, czynniki wpływające na prawidłowy przebieg obróbki, procesy konstruowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, procesy technologiczne w drzewnictwie, podział i charakterystyki konstrukcji meblowych, charakterystyka stanowisk roboczych w przemyśle drzewnym, zasady wykonania zadania produkcyjnego.

Charakterystyka metod obróbki metali: maszynowej obróbki wiórowej części maszyn, obróbki plastycznej, odlewania części maszyn, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Metody cięcia i spajania materiałów. Sposoby obróbki skrawaniem. Proces technologiczny, zasady doboru materiałów i narzędzi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 29
Marek Kociszewski, Joanna Liszkowska, Andrzej Trafarski 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.