Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki wytwarzania 1300-BHP12TW-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997
- Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983
- Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996
- Bala H., Wstęp do chemii materiałów, WNT, Warszawa 2003
- Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2004
-Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003
- Pielichowski J., Puszyński A., Preparatyka polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2005
- Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957
- Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005
- Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002
- Dzięgielewski S., Smardzewski J.: Meblarstwo. Projektowanie i konstrukcja, PWRiL, Poznań 1995.
- Prządka W., Szczuka J.: Technologia – stolarstwo. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1995.
- Deyda B., Beilschmidt D.: Technologia drewna. REA Warszawa 1999.
- Perkitny T., Stefaniak J., Technologia produkcji tworzyw drzewnych, PWRiL 1986.
- Kozakiewicz P.: Fizyka drewna w teorii i zadaniach wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

- Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

- Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

- R. Sikora, Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje i własności, WNT, Warszawa, 1982

- I. Hyla ,,Tworzywa sztuczne-własności-przetwórstwo-zastosowanie’’, Politechnika Śląska, Gliwice 1999.

- B. Łączyński ,,Przetwórstwo tworzyw sztucznych’’PWSZ, Warszawa, 1967 (i wznowienia),

- Bajkowski J.: Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1995.

- Graj L., Napiórkowski J., Nowak K.: Materiałoznawstwo i technologia drewna WSP- skrypt. Bydgoszcz 1997.

- Prządka W.: Technologia meblarstwa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1996.

- Szczuka J., Żurowski J.: Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, WSiP 1999.

- Krzysik F.: Nauka o drewnie, PWRiL 1992.

- Praca zbiorowa Dąbrowski L. (red.), Marciniak M. (red.), Nowicki

B. (red.): Obróbka skrawaniem ścierna i erozyjna. Laboratorium Wyd. PW, Warszawa 2007.

- Erbel S., Kuczyński K., Olejnik L.: Technologia obróbki plastycznej. Laboratorium Wyd. PW, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

- W5 - wymienia obrabiarki i urządzenia do obróbki materiałów drzewnych oraz objaśnia procesy wytwarzania wybranych tworzyw drzewnych,

- W6 - zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, potrafi dokonać podziału i charakterystyki konstrukcji meblowych,

- W7 - opisuje metody cięcia i spajania metali,

- W9 - klasyfikuje materiały, metody hartowania stali i obróbki cieplno-chemicznej,

- W10 - objaśnia ogólną budowę tokarek, frezarek, wiertarek i zasady rozmieszczania obrabiarek,

- W11 - potrafi opisać fizykalne podstawy procesu skrawania, obróbki cieplnej i plastycznej,

- W12 - potrafi dokonać klasyfikacji narzędzi i opisać geometrię narzędzi stosowanych w obróbce mechanicznej,

- U1 – potrafi samodzielnie lub przy pomocy fachowca wykonać drobny wyrób z tworzywa sztucznego dostępnymi metodami.

- U2 – umie dokonać wyboru urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych do wytwarzania wyrobu

- U3 – potrafi dobrać parametry urządzeń w przetwórstwie polimerów

- U4 – przeprowadza inwentaryzację wybranej konstrukcji meblowej oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając,

- U5 – planuje i organizuje stanowisko obróbki materiałów drzewnych, wyjaśniając znaczenie czynników wpływających na prawidłowy przebieg obróbki oraz dobiera odpowiednie obrabiarki i narzędzia niezbędne do wykonania zadania produkcyjnego na danym stanowisku,

- U6 – potrafi dokonać zapisu konstrukcji meblowej w postaci dokumentacji rysunkowej oraz sporządzić proces technologiczny takiej konstrukcji,

- U7 – potrafi dobrać materiał drzewny do zastosowań technicznych,

- U8 - potrafi anlizować procesy technologiczne typowych części maszyn oraz dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego

- U9 - zna budowę i zasadę działania podstawowych obrabiarek do metali: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki,

- U10 - potrafi obliczać i dobierać parametry skrawania,

- U11 - potrafi dobierać odpowiednie materiały metalowe do zastosowań w wybranych konstrukcjach uwzględniając aspekty wytrzymałościowe i technologiczne,

- U12 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację w celu podwyższenia kompetencji zawodowych,

- U13 - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczanie ustne części teoretycznych (w formie prezentacji), ocena eksperymentu i sprawozdań, aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

Metody przetwórstwa I rodzaju (spajanie, klejenie, suszenie, ulepszanie i in.). Metody przetwórstwa I rodzaju (spajanie, klejenie, suszenie, ulepszanie i in.). Metody przetwórstwa II rodzaju (odlewanie, mieszanie, przędzenie, nawarstwianie, zamszowanie, drukowanie, metalizowanie). Obróbka skrawaniem tworzyw, nawiercanie, cięcie, frezowanie, przecinanie, szlifowanie, struganie. Samodzielne wykonanie wyrobu z tworzywa sztucznego. Omówienie w postaci krótkiej prezentacji metody wytworzonego przez studenta wyrobu.

Zasady bezpieczeństwa w pracowni badań materiałów drzewnych, zasady sporządzania sprawozdań z badań, sposoby opracowywania wyników i wniosków, stanowisko obróbki materiałów drzewnych - planowanie i organizacja przestrzeni stanowiska, dobór odpowiednich obrabiarek i narzędzia niezbędne do wykonania zadania produkcyjnego, materiał drzewny w zastosowaniach technicznych, inwentaryzacja wybranej konstrukcji meblowej, dokumentacja rysunkowa i proces technologiczny konstrukcji meblowej.

Zasady projektowania procesów technologicznych, budowa i zasada działania tokarek, praca na frezarkach i wiertarkach, spawanie, obróbka cieplna i plastyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 30 (PS)
Krzysztof Warmbier, Tomasz Karasiewicz, Marek Isbrandt 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.