Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy turystyki aktywnej 1500-TR-G24PTA-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Grobelny J. (red.), 2005, Obozy wędrowne, Wydawnictwo AWF, Wrocław.
Łobożewicz T., 1983, Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.
Łobożewicz T., Kogut R., Szmytke R., Turystyka kwalifikowana. Warszawa 1997.
Łobożewicz T., Kogut R. (red.), 1999, Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana. I Ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna, Iława 23-24 października 1998 r., DrukTur, Warszawa.
Łobożewicz T. Wczasy aktywne. Polska 2000. Zbiór materiałów pokonferencyjnych. Warszawa 2000.
Stasiak A., 2007, Szlak turystyczny – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź.
Stasiak A., Śledzińska J., (red.), 2017, Między swobodą a zakazem czyli o bezpieczny korzystaniu z przestrzeni turystycznej, Wyd. „PTTK Kraj”, Warszawa.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacje multimedialne, indywidualne projekty studentów, udział w wycieczkach.
Literatura:

Bończak B., 2013, Aktywne formy turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, T. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Merski J., 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), 2015, Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wyd. „PTTK Kraj”, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 – student definiuje pojęcie turystyki aktywnej i zna zależności pomiędzy turystyką aktywną, kwalifikowaną, przygodową i ekstremalną (K_W01)

W02 - zna czynniki środowiskowe wpływające na rozwój turystyki aktywnej (K_W02)

W03 – wymienia walory środowiskowe umożliwiające uprawianie aktywnych form turystyki (K_W02)

U01 – potrafi zaplanować i przeprowadzić wycieczkę turystyczno-krajoznawczą (pieszą, rowerową, kajakową) (K_U05)

U02 – sporządza i przedstawia w formie prezentacji multimedialnej własne projekty z zakresu turystyki aktywnej (K_U06)

K01 – współpracuje w grupie będąc prowadzącym grupę oraz z drugiej strony, jej uczestnikiem (K_K02)

K02 – potrafi etycznie i odpowiedzialnie zachowywać w stosunku do pozostałych członków grupy (K_K03)

K03 – zachowuje się odpowiedzialnie w środowisku (K_K03)

K04 – swoją postawą promuje aktywny styl życia (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest prawidłowe wykonanie zadań weryfikujących przyjęte dla przedmiotu efekty kształcenia oraz udział w wycieczce.

Zakres tematów:

Atrakcyjność wybranych obszarów pod kątem uprawiania określonych form turystyki aktywnej.

Turystyka aktywna na wybranym obszarze - stan i kierunki rozwoju.

Badanie rynku w zakresie oferty dla turystyki aktywnej.

Opracowanie planu i trasy wycieczki pieszej (rowerowej lub kajakowej) i udział w wycieczce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 14
Anna Wójcik 29/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.