Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy antropologii 1500-TR24PA-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Jenks, Ch., 1999, Kultura, Wydawnictwo Zysk i spółka, Warszawa
Barthes R., 1999, Imperium znaków, Wydawnictwo KR, Warszawa.
Eco U., 1996, Semiologia życia codziennego, Czytelnik, Warszawa.
Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wyd. Uniwersytetu
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Gajda J., 2004, Antropologia kulturowa, wyd. Adam Marszałek

Gajda J., 2009, Antropologia kulturowa. Część II Kultura obyczajowa początku XXI w., Oficyna Wydawnicza "Impuls",

Wiedza o kulturze, Antropologia kultury – zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW

Burszta W., 1998, Antropologia kultury Tematy, teorie, interpretacje, Wyd. Zysk i S-ka,

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania pozytywnej oceny niezbędne jest zaliczenie wszystkich efektów kształcenia

Zasady oceniania sprawdzianu:

(% prawidłowych odpowiedzi, ocena):

0-50% - niedostateczny (2)

51-60% - dostateczny (3)

61-70% - dostateczny plus (3,5)

71-80% - dobry (4)

81-90% dobry plus (4,5)

91-100% bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1) Antropologia – człowiek twórcą kultury.

2) Kultura w tradycji nauk społecznych (definicje, kategorie kultury, kultura i społeczeństwo, natura a kultura).

3) Podstawy antropogenezy.

4) Kultura w życiu człowieka (kultura na różnych etapach ontogenezy człowieka).

5) Obrzędy i symbole (typy obrzędów, rytuały).

6) Semiologia życia codziennego (znaczenie znaków, gestów i symboli we współczesnym świecie).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 9
Iwona Józefowicz 29/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.