Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawoznawstwa 1400-A11PP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. http://www.student.lex.pl/.
2. http://isap.sejm.gov.pl/.
3. http://prawo.legeo.pl/.
4. https://legalis.pl/.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, indywidualne projekty studenckie, wykład, praca z książką, prezentacje multimedialne
Literatura:

1. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

2. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.

3. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

4. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2017.

Efekty uczenia się:

W1: Zna i rozumie terminologię używaną w naukach prawnych i administracyjnych;

W2: Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk prawnych i administracyjnych w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, a także o naukach pomocniczych względem tych nauk;

W3: Zna metody wykładni tekstu prawnego i budowę norm prawnych;

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych;

U2: Potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni tekstu prawnego;

U3: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii;

K1: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz osobistego, potrafi doskonalić nabyte umiejętności;

K2: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych;

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, kolokwium, referat

Zakres tematów:

1. Pojęcie i działy prawoznawstwa.

2. Pojęcie i podziały prawa.

3. Koncepcje prawa.

4. Funkcje prawa.

5. System prawa.

6. Tworzenie prawa.

7. Stosowanie prawa.

8. Obowiązywanie prawa.

9. Źródła prawa.

10. Normy prawne i przepisy prawne.

11. Wykładnia prawa.

12. Wnioskowania prawnicze.

13. Dowody prawnicze.

14. Stosunek prawny.

15. Odpowiedzialność prawna.

16. Świadomość prawna.

17. Posłuch wobec prawa.

18. Prawo a inne systemy norm społecznych.

19. Praworządność.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 10
Anna Hernacka-Janikowska 20/20 szczegóły
2 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 10
Anna Hernacka-Janikowska 19/20 szczegóły
3 każda środa, 16:15 - 17:45, sala 10
Anna Hernacka-Janikowska 10/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.