Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika turystyki i rekreacji 1500-TR36ETR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: https://biznes.newseria.pl/ - portal agencji informacyjnej

https://www.pb.pl/ - portal biznesowy

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
warsztaty
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca z komputerem podłączonym do Internetu.
Literatura:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/- strona Ministerstwa Rozwoju

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - portal Funduszy Europejskich

http://www.pit.org.pl/ - strona Polskiej Izby Turystyki

http://turystyka.org.pl/

Panasiuk A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Afonin A., 2012, Ekonomika turystyki. Zagadnienia współczesne, Wydawnictwo „AlmaMer” Szkoła Wyższa, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w sesji weryfikujący efekty kształcenia dot. wiedzy i umiejętności.

Zakres tematów:

Przykładowa tematyka zajęć i omawiane na wykładzie zagadnienia dotyczą:

- ekonomika turystyki i rekreacji jako dyscyplina badawcza ekonomii, przedmiot badań ekonomiki turystyki i rekreacji,

- miejsce ekonomiki i turystyki w modelach powiązań ekonomicznych, przykłady ekonomik funkcjonalnych (sektorowych, branżowych) turystyki i rekreacji,

- rynek turystyczny (w tym usług rekreacyjnych), cechy, struktura, rodzaje podmiotów rynku turystycznego oraz znaczenie segmentacji na kształtowanie struktury runku usług turystycznych i rekreacyjnych,

- model powiązań na rynku turystycznym (producenci, konsumenci, kanały dystrybucji),

- czynniki produkcji w gospodarce turystycznej (praca, ziemia, kapitał, informacja/wiedza/innowacje) i ich znaczenie,

- miejsce turystyki w gospodarce narodowej, w tym znaczenie PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) i PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) w określeniu znaczenia turystyki w gospodarce narodowej,

- rachunek satelitarny turystyki (RTS) – pojęcie, jego składowe i znaczenie w kształtowaniu gospodarki kraju na przykładzie aktualnego RST dla Polski,

- innowacyjność w gospodarce turystycznej oraz znaczenie innowacji w rozwoju branży turystyczno-rekreacyjnej,

- rola turystyki i rekreacji w rozwoju lokalnym i regionalnym,

- przedsięwzięcia wspierające współpracę w zakresie świadczenia usług turystycznych (rekreacyjnych) przy udziale funduszy unijnych,

- udział studentów w warsztacie z zakresu przedsiębiorczości prowadzonego przez praktyków z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

w Bydgoszczy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 14:30 - 16:00, sala 24
Monika Kozłowska-Adamczak 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.