Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja i promocja turystyczna 1500-TR-G36IPT-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne problemy turystyki nr 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Wybrane portale internetowe, materiały informacyjne (m.in. mapy, broszury informacyjne i produktowe, foldery, ulotki)

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Merski J., Piotrowski J.P., 2008, System informacji a ruch turystyczny, ALMAMER, Warszawa

Kruczek Z., Walas B., 2004, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków

Merski J., 2002, Informacja turystyczna, WSE, Warszawa

Efekty uczenia się:

U01 – student potrafi w praktyce wykorzystać wybrane narzędzia informacji i dystrybucji IT oraz narzędzia promocji turystycznej (K_U02, K_U03)

U02 – student potrafi stworzyć materiał informacyjny i promocyjny skierowany do turysty, w języku polskim i obcym, wg określonych reguł i zasad (K_U06, K_U07, K_U08)

K01- Student potrafi działać w zespole przyjmując w nim różne role, ma świadomość konieczności pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w pracy (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń/projektów, aktywności i obecności studenta na zajęciach

Zakres tematów:

Tworzenie materiałów informacyjno promocyjnych związanych z turystyką i rekreacją

1)zasady tworzenia Logo i logotypu.

2)tworzenie informacji turystycznej o produkcie skierowana do różnych grup odbiorców

3)Tworzenie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących konkretnego produktu turystycznego

4)Organizacja stoiska na targach turystycznych

5)Wykorzystanie multimediów w informacji turystycznej (projekt strony internetowej)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 21
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.