Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy w biznesie 1400-PwB24PPB-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013
W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013
L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2012
T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2012
A. Dubownik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Literatura:

M.Kasprzak, J.Wiśniewski; Urlopy pracownicze, wyd. UKW Bydgoszcz, 2019

Kodeks pracy; (stan prawny 1 wrzesień 2019), wyd. C.H.Beck

L.Florek, Prawo pracy - 2019

Kodeks pracy oraz ustawy towazyszące (wydanie 9 -2019), wyd. C.H.Bec

M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2011

J. Wiśniewski, Różnorodne formy zatrudnienia, Toruń 2010

Efekty uczenia się:

W1: zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa, techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz metody i zasady wykładni przepisów prawnych

W2: zna i rozumie miejsce nauk prawnych w systemie nauk oraz rolę prawa w prowadzeniu i obsłudze biznesu

W3: zna i rozumie istotę i cechy działalności człowieka polegającej na podejmowaniu, prowadzeniu i obsłudze biznesu zgodnie ze standardami prawnymi w ramach gospodarki wolnorynkowej, w tym zasady organizacji działalności gospodarczej, zarządzania strukturami i zespołami ludzkimi, współpracy biznesu z otoczeniem

W4: zna i rozumie pojęcia i instytucje z zakresu poszczególnych gałęzi prawa publicznego i prywatnego z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań normatywnych prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności mających zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej

U1: potrafi identyfikować zjawiska gospodarcze i instytucje społeczne, ich ugruntowanie w prawie oraz w związku ze zmianami w prawie, z wykorzystaniem metod właściwych dla nauk prawnych oraz nauk o zarządzaniu

U2: potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych

K1: jest gotów do oceny posiadanej wiedzy w zakresie prawa niezbędnej do prowadzenia i obsługi biznesu, zwłaszcza przez pryzmat jej obszerności, skomplikowania oraz zmian w prawie

K2: jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Podstawowe zasady prawa pracy.

2. Stosunek pracy.

3. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

4. Czas pracy.

5. Urlopy pracownicze.

6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 2
każda środa, 12:45 - 14:15, sala 19
Janusz Wiśniewski 50/56 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.