Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agroturystyka 1500-TR-G36A-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Drzewiecki M., 2009, Agroturystyka współczesna w Polsce. Gdańsk.
Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne. PWN, Warszawa.
Gaworecki, W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa.
Gołembski G., 2010, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Drzewiecki M., 2001, Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz.

Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wyd. UW, Warszawa.

Karbowiak K., 2014, Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010–2013, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4.

Młynarczyk K. (red.), 2002, Agroturystyka, Wyd. UWM, Olsztyn.

Przezbórska-Skobiej L., 2014, Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Referat na Międzynarodową Konferencję Naukową „Rolnictwo, Gospodarka Żywnościowa, Obszary Wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej”, SGGW.

Przezbórska-Skobiej L., Lira J., 2012, Przestrzeń agroturystyczna Polski i ocena jej atrakcyjności, [w:]: Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Wrocław, Wydawnictwo UE, Wrocław.

Przezbórska-Skobiej L., Sobotka Ś., 2016, Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce, Wieś i rolnictwo, 2016, 2.

Sikora, J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo C.H. Beck, W.

Sznajder, M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka. PWE.

Efekty uczenia się:

W01 – posiada podstawową wiedzę w dziedzinie agroturystyki i rozwoju przedsiębiorczości w agroturystyce (K_W01, K_W09)

W02 – student ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów przyrodniczych dla potrzeb rozwoju agroturystyki (K_W02)

Metody i kryteria oceniania:

Test weryfikujący opanowanie założonych dla przedmiotu efektów kształcenia.

Zakres tematów:

Turystyka alternatywna. Turystyka wiejska. Agroturystyka - miejsce agroturystyki w systemie pojęciowym.

Kultura wsi jako zasób turystyczny.

Waloryzacja obszarów wiejskich dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce.

Wiejska przestrzeń rekreacyjna w Polsce.

Rozwój i stan polskiej agroturystyki.

Próba zdefiniowania profilu agroturysty.

Czynniki i bariery rozwoju agroturystyki.

Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Produkt agroturystyczny. Usługi agroturystyczne.

Organizacja i ekonomika działalności agroturystycznej.

Zagospodarowanie i urządzanie terenów i obiektów dla rozwoju agroturystyki.

Innowacyjne formy oferty turystycznej na terenach wiejskich.

Edukacyjna funkcja gospodarstw agroturystycznych.

Rola gospodarstw agroturystycznych w realizacji koncepcji turystyki zrównoważonej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 28
Alicja Gonia 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.