Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka miejska 1500-TR-G36TM-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: wybrane artykuły z czasopism naukowych:
www.turystyka kulturowa.org,
Turyzm,
Urban Studies,
Annals of Tourism Research,
Tourism Management
portal internetowy: https://turystykawmiescie.org/
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład kursowy
Literatura:

Andrzej Kowalczyk A., 2005, Nowe Formy Turystyki Miejskiej, [W:] Prace i Studia Geograficzne Tom 35, Warszawa ss.155-197

Żabińska E. (red.), 2013, Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach (https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_147.pdf)

cykl publikacji pokonferencyjnych: Konwersatorium Wiedzy o Mieście UŁ

Efekty uczenia się:

W01 student zna podstawy teoretyczne związane z funkcjonowaniem i organizacją przestrzeni miejskiej oraz pojęciem i zjawiskiem turystyki miejskiej (K_W01, K_W02)

W02 student zna formy turystyki miejskiej oraz nowe trendy pojawiające się w turystyce miejskiej (K_W04, K_W09)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium w formie pisemnej uwzględniające sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru metod badawczych w pracach z dziedziny turystyki i rekreacji

odpowiedź na każde pytania jest oceniane w skali ocen od 2 (ndst) do 5 (bdb), średnia ocen wszystkich pytań daje ocenę końcową

Zakres tematów:

Miasto współczesne – zagospodarowanie, pełnione funkcje, zachodzące procesy przekształcania przestrzeni miejskiej w kontekście pełnienia funkcji turystycznej

Potencjał turystyczny miast, walory turystyczne miast, produkt turystyczny

Turystyka miejska, turystyka w mieście - ujęcie teoretyczne (formy, nowe tendencje)

Turystyka jako funkcja miastotwórcza (wpływ turystyki na rozwój wybranych miast)

Polityka miejska a rozwój turystyki w miastach - podmioty, dobre praktyki

Miejskie produkty turystyczne - przykłady z Polski i świata

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 25
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.