Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska i świat w XIX w. 1000-PPT24PIŚ-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bromski P., Europa ojczyzn, Warszawa 2000 3.
Budnik R., Góra M., Jedna czy dwie Europy?, Gliwice 2003.
Cywilizacyjne zmagania Europy, red. M. Góra M., R. Budnik, Gliwice 2007.
Davies N., Europa, Kraków 2004.
Dobroczyński M., Stefanowicz J., Tożsamość Europy, Warszawa 1979.
Gajda J., Antropologia kulturowa, Toruń 2005.
Gęsiak L, Wielokulturowość, Kraków 2007.
Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010.
Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schułku średniowiecza do I wojny światowej), Warszawa 1977.
Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
Narody. Jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość?. Koordynator zespołu autorskiego M. Kula, Warszawa 1989.
Ratzinger J., Europa, Kielce 2005.
Stańkowski B., Wychowanie w duchu wielokulturowości, Kraków 2007.
Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992.
Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Bagby P., Kultura i historia: prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, Warszawa 1975.

Clark Ch., Prusy: powstanie i upadek 1600-1947, Warszawa 2009.

Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Warszawa 2005.

Dawson Ch., Tworzenie się Europy, Warszawa 1961.

Diamond J., Strzelby, zarazki, maszyny: losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2000.

Diamond J., Upadek: dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, Warszawa 2007.

Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, Warszawa 2004.

Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.

Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Warszawa 2013.

Fernández-Armesto F., Cywilizacje: kultura, ambicje i przekształcenia natury, Warszawa 2008.

Galeano E., Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej, Kraków 1983.

Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012.

Goody J., Kapitalizm i nowoczesność: islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu, Warszawa 2006.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

Kagan R., Potęga i raj: Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.

Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Warszawa 2008.

Stosunki międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. W. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza, Wrocław 2004.

Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994.

Kotkin S., Armagedon był o krok: rozpad Związku Radzieckiego 1970-2000, Warszawa 2009.

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001.

Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa 2007.

Lewis B., Narodziny nowoczesnej Turcji, Warszawa 1972.

Lewis B., Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003.

Lewis B., Co się właściwie stało? O kontaktach zachodu ze światem islamu, Warszawa 2003.

Zakaria F., Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

K_W01 ma wiedzę przedmiotową oraz wiedzę o specyfice rozwoju cywilizacyjnego i różnorodnych czynników mających wpływ na jego poziom

UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U03 umiejscawia w przestrzeni występowanie poszczególnych zjawisk kulturalnych, politycznych i cywilizacyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; weryfikuje posiadaną wiedzę

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę z zakresu poszczególnych epok historycznych i dokonujących się zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów w Polsce i Europie (K_W01)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – potrafi samodzielnie ulokować różnorodne zjawiska kulturowe, polityczne i cywilizacyjne w Polsce, Europie i świecie ( K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K02 – świadomie zabiega o propagowanie wiedzy historycznej oraz jest przekonany o konieczności systematycznego kształcenie się i zdobywanie wiedzy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jej krytycznej i twórczej weryfikacji (K_K01)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 112
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.