Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska i świat w XX w. 1000-PPT24PISXX-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945, Kraków 2004.
• Batowski H., Między dwiema wojnami 1919-1939 : zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.
• Bereza A. (red.), Polska i świat po drugiej wojnie światowej. Wybrane zagadnienia dla kandydatów na studia prawnicze i administracyjne, , Lublin 2000.
• Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.
• Cummins Joseph, Najdłuższe konflikty zbrojne. Warszawa 2012.
• Cziomer Erhard, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa2006.
• Dobrowolska-Polak Joanna, Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych, Poznań 2011.
• Dobrzycki Wiesław, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2007
• Gelvin, James L., Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków 2009.
• Grunberger Richard, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. I-II, Warszawa 1987
• Konfrontacje i negocjacje. Wokół konfliktów społeczno-politycznych w PRL z początku lat osiemdziesiątych XX w., red. M. Golon, K. Osiński, Bydgoszcz-Gdańsk 2015
• Krasuski Jerzy, Historia Niemiec, Warszawa – Wrocław – Kraków 2002.
• Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, W-wa 2001.
• Prokopczuk J, Historia powszechna : 1871-1939 w zarysie, W-wa 1974.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: pogadanka, prezentacje multimedialne, praca z mapą
Literatura:

• Czubiński A., Europa XX wieku, Poznań 2000.

• Albert A., Najnowsza historia Polski, cz. 1-4, Londyn 1989.

• Brzoza Cz., Sowa L. A., Historia Polski 1918-1945, Kraków 2007.

• Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.

• Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.

• Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992.

• Pronobis W., Polska i świat w XX wieku, wydania różne.

• Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, wydania różne.

Efekty uczenia się:

W01 – posiada wiedzę o podstawowych faktach z zakresu historii Polski XX wieku

W02_ ma wiedze na temat specyfiki historii wybranych państw europejskich i ich wpływu na losy innych państw i społeczeństw (K_W01 ma wiedzę przedmiotową oraz wiedzę o specyfice rozwoju cywilizacyjnego i różnorodnych czynników mających wpływ na jego poziom)

U01_ potrafi umiejętnie umiejscowić w czasie i przestrzeni poszczególne zjawiska polityczne, społeczne i kulturalne charakterystyczne dla XX-wiecznej Europy i wskazać zależności przyczynowo skutkowe między nimi (K__U03 umiejscawia w przestrzeni występowanie poszczególnych zjawisk kulturalnych, politycznych i cywilizacyjnych

K01 – jest świadomy posiadanej wiedzy i umiejętności, a także potrzeby jej zgłębiania (K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; weryfikuje posiadaną wiedzę

Zakres tematów:

1. Konferencja wersalska i założenia powojennego ładu w Europie.

2. Kształtowanie się odrodzonego państwa polskiego. Pierwsze wzloty i upadki w budowie zrębów demokracji.

3. Rola i znaczenie Józefa Piłsudskiego w historii II RP.

4. Rewolucja w Rosji. Budowanie podstaw komunizmu. Rządy Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina.

5. Kształtowanie się systemów totalitarnych w Europie Zachodniej na przykładzie Niemiec i Włoch

6. Ziemie polskie w okresie II wojny światowej. Walka z okupantem radzieckim i niemieckim

7. Niepokorne społeczeństwo polskie w dobie RPL. Przełomy polityczne (październik 1956, marzec 1968, grudzień 1970).

8. Powstanie „Solidarności”. Stan wojenny w Polsce.

9. Dyktatorzy w powojennym świecie. Przykład Chin i Korei Północnej

10. Konflikty w powojennej świecie

11. Problem ludobójstwa i czystek etnicznych w XX wieku

12. Proces integracji Europy po II wojnie światowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.