Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej 1400-Ek35NA-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania, (red.) B. Kotowska, J. Sitko, A. Uziębło, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

Kaczmarek T.T., Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2019.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Literatura:

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, (red.) Magdalena Jerzemowska, PWN, Warszawa 2019.

Analiza finansowa przedsiębiorstw. Ujęcie sytuacyjne, (red.) M. Hamrol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Czerwonka L. , Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, C.H. Beck, 2018.

J. G. Siegel, J. K. Shim, S. W. Hartman, Przewodnik po finansach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Szyszko L., Szczepański L., Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

W 01 : Posiada podstawową wiedzę o systemach finansowych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów [K_W10]

W 02 : Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi analizy finansowej w badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw [K_W10]

U 01 : Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wykorzystując do tego raport finansowe oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne [K_U07]

K 01 : Potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu nad badaniem sytuacji finansowej firmy [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Test wielokrotnego wyboru

Zakres tematów:

Bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych - podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie

Aktywa, pasywa - pojęcia i klasyfikacje

Struktura i dynamika zmian w aktywach i pasywach

Narzędzia analizy pionowej i poziomej bilansu

Płynność finansowa, płynność techniczna

Dźwignia finansowa. Efektywność wykorzystania dźwigni finansowej

Samodzielność finansowa. Zadłużenie firmy

Efektywność - narzędzia analizy rachunku wyników

Pozostałe narzędzia analizy efektywności.

Ocena zagrożeń bankructwem

Wycena wartości likwidacyjnej firmy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, sala 101
Mirosław Geise 53/57 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.