Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej 1400-Ek35NA-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie 9, Difin, 2018.
Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Davies D., Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Geise M., Analiza finansowa przedsiębiorstw, Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "FAMA", Bydgoszcz 1996.
Siegel J. G.,Shim J. K., Hartman S. W., Przewodnik po finansach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Literatura:

Analiza finansowa przedsiębiorstw. Ujęcie sytuacyjne, (red.) M. Hamrol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady zadania i rozwiązania, (red.) Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018.

Czerwonka L. , Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, C.H. Beck, 2018.

Gabrusewicz W., Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

W 01 : Posiada podstawową wiedzę o systemach finansowych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów [K_W10]

W 02 : Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi analizy finansowej w badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw [K_W10]

U 01 : Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wykorzystując do tego raport finansowe oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne [K_U07]

K 01 : Potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu nad badaniem sytuacji finansowej firmy [K_K02]

K 02 : Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu analizy finansowej firm do podejmowania decyzji ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa [K_K07]

Metody i kryteria oceniania:

praca w zespołach - analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej firmy

kolokwium końcowe - analiza sytuacji finansowej firmy

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Narzędzia analizy sytuacji finansowej - ujęcie retrospektywne

Analiza bilansu w układzie pionowym - dobór narzędzi, przykłady

Analiza bilansu w układzie poziomym: płynność finansowa, kapitał obrotowy - dobór narzędzi, przykłady

Ocena źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa - dobór narzędzi, przykłady

Analiza efektywności oraz atrakcyjności firmy- przykłady

Analiza zagrożeń bankructwem oraz wycena wartości likwidacyjnej - przykłady

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, sala 110
Mirosław Geise 29/29 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 14:30 - 16:00, sala 110
Mirosław Geise 24/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.