Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium 1400-Ek35SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Uzależniona od tematyki pracy
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
Literatura:

1. Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Warszawa 2010

2. Borzęcki K., Leksykon dla piszących prace dyplomowe, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2000

3. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

4. Kalita C., Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych: poradnik dla studentów, Arte, Warszawa; Biała Podlaska 2011

5. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe (wskazówki praktyczne), Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2016

6. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009

7. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010

8. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W01: Posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach między innymi naukami (K_W01)

W02: zna i rozumie mechanizmy polityki finansowej, społecznej, gospodarczej oraz posiada podstawową wiedzę na temat problemów gospodarki rynkowej oraz problemów społecznych, kulturowych i prawnych w Polsce i na świecie (K_W06)

U01:posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych (K_U02)

U02: potrafi zdefiniować i rozwiązywać zadania problemowe (studia przypadków, projekty, zadania) (K_U09)

U03: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu ekonomii oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych (K_U10)

U04: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, posługując się terminologią ekonomiczną oraz wykorzystując dorobek dyscyplin pokrewnych (K_U11)

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego wynikającego ze zmienności otoczenia (K_K01)

K02: Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, uzupełniać ją z profesjonalnych źródeł (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

terminowe składanie poszczególnych części pracy dyplomowej; semestr zimowy: ukończenie części teoretycznej i jej zaakceptowanie przez promotora

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki pisania prac dyplomowych z uwzględnieniem ich specyfiki na kierunku ekonomia.

2. Omówienie obszaru zagadnień mogących być przedmiotem prac dyplomowych na seminarium prowadzonym przez promotora

3. Wybór, po konsultacji z promotorem, tematów prac związanych z poszczególnymi zagadnieniami z ekonomii.

4. Budowa pracy licencjackiej.

5. Wymogi formalne pracy dyplomowej (zasady konstrukcji z uwzględnieniem jej podziału na wprowadzenie, rozdziały, zakończenie i bibliografię, specyfika aparatu pojęć i definicji, korekta językowa, konstrukcja przypisów, wykaz źródeł i literatury - pozycje drukowane, źródła internetowe, korzystanie z elektronicznych baz danych).

6. Podstawy metodologii pisania prac naukowych, w szczególności formułowania tez, pytań badawczych oraz metod badawczych.

7. Prezentacja konspektów oraz fragmentów prac dyplomowych przez uczestników seminarium oraz dyskusja nad nimi

8. Wyjaśnienie zasad ochrony własności intelektualnej, weryfikacja antyplagiatowa prac z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

9. Zasady rejestracji pracy w Archiwum Prac Dyplomowych oraz reguły egzaminu dyplomowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Geise 9/9 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Kamosiński 11/11 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Antoszak 7/7 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Borsuk 1/1 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Dziawgo 10/10 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Aldona Uziębło 6/6 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szczepkowska-Flis 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.