Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie regionalne 1400-Ek-FR35ZR-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Integracja europejska : zarys problematyki / Elżbieta Dynia.Autor: Dynia, Elżbieta.Warszawa : LexisNexis, 2003.
Globalizacja -integracja -transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej.Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003.
Integracja europejska : (po zakończeniu negocjacji Polski z UE) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki.Autor: Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938-).Białystok : Temida2 ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2003
ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Brak.
Literatura:

The fourth grand reorganization of Europe = Czwarta wielka reorganizacja Europy / Andrzej Olechowski.Autor: Olechowski, Andrzej.Kraków : "Universitas", 19962.

Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia / Andrzej Podraza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych.Autor: Podraza, Andrzej (1964-).Lublin : RW KUL, 1997.

Dynamic interdependence between foreign direct investment and foreign trade in the context of the European integration process with special reference to Central and East European countries / ed. Janina Witkowska, Zofia Wysokińska.Łódź : UŁ, 19984.

Unia Europejska : wczoraj, dziś, jutro / Benon Gaziński.Autor: Gaziński, Benon (1953-).Olsztyn : Fundacja im. M. Oczapowskiego, 1998.

Prawo integracji europejskiej : zarys wykładu z wyborem źródeł / Zdzisław Brodecki, Małgorzata Derezińska.Autor: Brodecki, Zdzisław (1941-).Sopot : "LEX", 1999.

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.

Efekty uczenia się:

W01 posiada podstawową wiedzę w kwestiach zarządzania regionalnego i konkurencyjności regionu. (K_W10)

U01 potrafi wykorzystać wiedzę do procesów ekonomicznych właściwych dla zarządzania regionalnego i rozwoju regionów. (K_U05)

K01 posiada zdolność w procesie komunikacji i zarządzania w grupie. Wie jak zastosować zdobytą wiedzę w procesie współpracy miedzy podmiotami biorącymi udział w zarządzaniu regionalnym.(K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium następuje na podstawie pracy zaliczeniowej i zaprezentowaniu jej na zajęciach na jeden ze wskazanych tematów oraz aktywności na zajęciach. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Rozwój regionalny i lokalny: definicje, geneza, cele. Rozwój regionalny w Unii Europejskiej – główne założenia. Czynniki warunkujące rozwój – specyfika lokalna i regionalna. Proces integracji gospodarczej – definicja, etapy.

2. Wykorzystanie funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorstw i regionów w Polsce –Narodowa Strategia Spójności. Rozwój zrównoważony w gospodarce lokalnej i regionalnej. Społeczeństwo informacyjne.

3. Narzędzia zarządzania rozwojem regionalnym: zasady tworzenia regionalnych strategii rozwoju (województw) – omówienie na przykładach.

4. Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym: zasady tworzenia strategii rozwoju gminy – omówienie na przykładach.

5. Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przykłady finansowanych przedsięwzięć.

6. Plany zagospodarowania przestrzennego i plany odnowy miejscowości jako instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym. Omówienie na przykładach.

7. Możliwości rozwoju zaawansowanych technologii na poziomie regionalnym

– koncepcja parków przemysłowych i technologicznych. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju gminy, powiatu, regionu.

8. Perspektywy rozwoju regionalnego i lokalnego – omówienie strategii rozwoju kraju 2020.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 8
Paweł Antoszak 29/29 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 8
Paweł Antoszak 24/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.